december 29, 2013

Varning: islamisering pågår

I Uppsala har man inom sociademokratin bildat en ny avdeling för socialdemokrater, där språket är arabiska.
Partiet och världen utanför vill säkert uppfatta det som ett steg mot integration. Det är ju trevligt att människor som tidigare har bekänt sig till diktaturer kanske så småningom interesserar sig för demokratin.

Men när detta är sagt får man också vrida och vända på tankarna. Dessa arabisktalande människor, som alltså inte förstår tillräckligt bra svenska för att kunna delta i de svenska politiska diskussionerna med alla dess språkliga nyanser, kan lätt komma till helt andra slutsatser. Det kan leda till att en sådan partiavdeling med ett fullkommligt främmande språk, som inte ens är indo-europeiskt, kan tolka informationerna och stadgarna annorlunda än det var tänkt.

Till detta kommer då också det faktum, att medlemmarna i denna specialavdeling av partiet har traditioner och tankar som avviker mycket från svensk tänkande, men som dessa människor önskar införa i Sverige.

Vi ska inte glömma att man flera gånger i Europa har undersökt muslimers åsikter och kunnat konstatera, att majoriteten av muslimerna - integrerade eller inte - önskar att i någon form införa sharialagarna.

Det som idag är en underavdeling av den svenska socialdemokratin i dag kan sedan bli den ledande.


Källa: Uppsala Nya Tidning och bloggen Avpixlat:

http://www.unt.se/debatt/utnyttja-din-rostratt-2771328.aspx

från avpixlat http://avpixlat.info/2013/12/28/arabisk-s-forening-bildad/