december 21, 2013

En kristen tager til genmæle

Der er flere exempler på, at islamiske gejstlige har fået tilladelse af håbløst naive menigheder eller af "nyttige idioter" i kirkestyrelsen til at optræde i kirker i Europa for at "informere" befolkningerne om islam.


Lederen af den evangeliske tyske Karmelmission, Martin Landmesser, har udtalt sig usædvanligt klart om islam. Han kom med skarp kritik imod islamiske gejstliges optræden i kirkerne. ”Det kan ikke være Jesu Kristi menigheds opgave at tilbyde repræsentanter for en antikristelig lære som islam propagandaplatforme i kirkerne. Langt hellere skulde de kristne tage afstand fra islam, men dog videregive evangeliet til muslimerne", skriver Landmesser i tidsskriftet "Diakrisis". Derved nævnte han også imam Idriz's tale fra prædikestolen ved en nadvergudstjeneste i Lukas Kirken i München.

Landmesser fortsatte: Kirkernes islamkyndige skulde nøjagtigt vide, at koranen bekæmoer evangeliet. Koranen, som muslimerne tror er en ordret dikteret åbenbaring fra Allah, afviser, at Jesus er Guds søn og at han blev korsfæstet og karikerer ham som èn der forhåndsanmelder Muhammeds komme”. Trods dette klare antikristne indhold i den islamiske lære, tilbyder Kirken islam en platform, ikke på deres universiteter, men i stigende grad i deres indviede bygninger”. Dermed er kirken ifølge islams theologi ikke andet end et ”afgudstempel”, et ”hus for afguderi” eller et "Satans skjul”.  Under ”normale forhold” skal en muslim undgå et sådant ”tempel”. Men islam forudser dog undtagelser ligesom ved mange andre af sine forbud: Den islamiske lov tillader muslimen kirkebesøg  og - fremfor alt udtrykkeligt - hvis dett tjener til at få fat i de kristne”, siger Landmesser. ”I denne henseende har imam Idriz's optræden  været forbilledlig.
Imamen har derved betegnet Abraham som ”den fælles Trosfader”, men fortiet den kendsgerning, at den islamiske Abraham (Ibrahim) ikke har meget med den bibelske patriark at gøre, I det islamiske skrift lærte muslimerne, at Abraham bønfaldt Allah om, at han vilde sende Muhammed som den kommende  profet. Hvad der er sket i Skt. Lukas Kirken i München har talrige kristne med fuld ret betegnet som et forsøg på religionsblanding.

Klare udsagn, som knap nok kan fornemmes fra den evangeliske kirke længere! Også  tolerance over for ”Fredsreligionen” bliver kritiseret af Landmesser:
Ifølge Landmesser kender islam ikke til tros- og religionsfrihed. Muhammed siger udtrykkeligt: ”Dræb den, der forlader islam”. Trods det  finder stadig flere muslimer frem til troen på Jesus Kristus. De er ikke forberedt på at fralyve sig deres frelser. De sagde: ”Vi vil da ikke fralyve os den, der skaffer os det evige liv i himlen."

En modig kristen, som siger den ubehagelige sandhed. Det ville være ønskeligt om så mange kirkelige værdihedspersonert som  muligt vilde følge exemplet.


Kilde: Politically Incorrectden 19. december 2013.