december 19, 2013

"Fredsaftalen"

Der tales jævnligt om "fred" i Mellemøsten, uden at debattørerne gør sig den ulejlighed at undersøge, hvad "fred" betyder i en arabisk kontekst. Og det er er noget andet, end man tror. Et godt eksempel er Oslo-fredsaftalerne. 

Året efter underskrivelsen sagde Yassir Arafat på et møde for muslimer i Johannesborg (10. maj1994), at aftalen var truffet i samme ånd som profeten Muhammeds Hudaybijja-aftale med mekkkanerne.

Dvs. en aftale, der kunne brydes når som helst, det var belejligt. "Fred" betyder mao. en sejr, hvor modparten bliver fuldstændigt sat ud af spillet.

Er den Israel-kritiske fløj stadig ikke overbevist, burde de reflektere over, hvorfor den palæstinensiske ambassadør har et visitkort, hvor hele Israel er anført som "Palæstina".


Ovenstående læserbrev fra Geoff blev afvist af Information.