december 08, 2013

PISA

Byrådsmedlem i Århus Lars Skov har nedenstående mening om årsagerne til det dårlige danske resultat i PISA-rapporten.

Det begavede barn vil ikke have en chance - i børnehaven
eller i folkeskolen - I DANMARK

Fordi mobning (fra muslimer) af begavede børn er tolereret og accepteret af socialistiske lærere.
- derfor vælger mange forældre private skoler til deres børn.

Danske skoleelever er DUMMERE end nogensinde fordi det FAGLIGE niveau er faldet - og falder stadig.
FORDI muslimerne skal have en chance for at bestå på et LAVT niveau.

Mange gange i byrådssalen har jeg hørt Børn og Unge-RÅDMANDEN tale om PÆDAGOGIK i folkeskolen  - men aldrig nogensinde har jeg hørt ham nævne ordet - faglighed.

Med den NYE folkeskolereform/heldagsskole bliver der FLERE PÆDAGOGER ansat i FOLKESKOLEN
- og dermed forringes fagligheden yderligere.

Danmark skal være glade for, at KINA, JAPAN & SYDKOREA ikke er vores naboer
- så var DANMARK for længst UDKONKURRERET og FALLERET.

I KINA uddanner de DYGTIGE INGENIØRER på samlebånd - I DANMARK uddanner man PÆDAGOGER.


Spydpigens kommentar: Folkeskolen ødelagdes af det kommunist-inficerede socialdemokrati, bl.a.ikke mindst gennem psykolog Eggert Petersen og undervisningsminister Ritt Bjerregaard, mens de borgerlige partier snorksov.
De dårlige PISA-resultater kan føres tilbage til det forslag til nyt partiproram, som socisldemokratiet lod psykolog Eggert Petersen udarbejde. Trykt året efter "studenteroprøret" 1968. Nøgleordet i dette program er "TRIVSEL". Der skulde oprettes holdningskurser for lærere, medbestemmelsesret for alle skolebørn angående stofvalg, stof og metodeanvendelse, styring af de sociale grupper på hele skolen. Skolens højeste myndighed, skolenævnet, skulde hae ligelig repræsentation af forældre, alle skolens ansatte og elever for at arbejde med direkte demokrati.
Lærreuddannelsen skulde ændres efter ovenstående synspunkter samt ud fra den kendsgerning, at det klassiske dannelsesideal ikke længere var videnscentreret, men dyrkede et metodecentreret ideal.

Der skulde skabes en trivselsskole, hvor eleverne trivedes. For at forberede dem til et voksende fritidssamfund, der vilde afløse den arbejdssorienterende pligt- og tilpasningsskole. Konkurrenceindholdet skulde svækkes og examiner afskaffes!
Etc., etc....