april 21, 2016

Vi skal lukke vore grænser totalt


 Mogens Camre: Min facebook  20. april 2016
Det er sjældent i vores lands nyere historie, at en trussel mod landets sikkerhed er blevet behandlet så irrationelt som i dag. Da Danmark blev besat af det nazistiske Tyskland 9. april 1940, var forsvaret i en fortvivlende situation. Danmark var igennem 1930'erne blevet afrustet - i 30'ernes begyndelse troede man naivt, at der ingen fare var, og efter Hitlers magtovertagelse i 1933 afrustede man helt for ikke at provokere den store fjende i syd. Derfor kan det med en vis fornuft hævdes, at da tyskerne endelig stod i landet den 9. april, var forsvar reelt umuligt. At det var farligt for landets fremtid at føre den samarbejdspolitik, som regeringen og Folketingets flertal valgte, er åbenbart, og det lå langtfra i kortene, at det ville ende så godt, som det gjorde. Det var alene modstandsbevægelsens fortjeneste.
I dag er vi i en anden situation. Den vestlige verden er truet af udviklingen i den islamiske kulturkreds og af befolkningseksplosionen i Afrika. I de fejlslagne stater er der et massivt had til Vesten og vi har i de seneste årtier set en lang række terroranslag mod vore borgere og vore interesser. Folketinget har netop med bredt flertal besluttet at sende soldater og fly til Syrien med det mål at udslette terrororganisationen Islamisk Stat. Vi er altså ikke forsvarsløse som i 1939-40, og vi er sikre på, at det vil ende frygtelig galt, hvis vi ikke handler målrettet.
Alligevel ser vi Folketingets flertal føre samarbejdspolitik med kræfter, hvoraf nogle står sammen med dem, vi sender fly og soldater ud for at bekæmpe. Vi ikke blot forsørger disse kræfter, vi giver dem også penge til deres propaganda, til "kulturforeninger", til skoler, som uddanner børn til at blive Vestens fjender og til almindelig faglig uduelighed. Og frem for noget, vi lader den danske befolkning blive gradvist udskiftet med mennesker fra ikke-vestlige lande, mennesker med en helt anden kultur, helt andre normer og altovervejende uden de mentale forudsætninger for at klare sig ved egen hjælp i et højtudviklet samfund.
Det er senest blevet debatteret, at videnskabelige analyser peger på, at der er afgørende udviklingsmæssigt betingede forskelle i intelligenskvotienten hos vesterlændinge og mennesker fra den arabiske og afrikanske verden. Og når sådanne undersøgelser kommer frem, er der straks nogle røde socialkonstruktivister - nogle endda med professortitler - som anklager videnskabsmanden bag tallene for "videnskabelig uredelighed" - det blev så slået fast af nogle ligesindede kolleger i de særlige udvalg, som i flere tilfælde uberettiget har anklaget kolleger, de ikke kunne lide, indtil Landsretten heldigvis dømte påstandene uberettigede.
I virkeligheden er oplysningerne om de målte intelligenskvotienter af central betydning. Vi har brugt millioner og atter millioner på uddannelse, som ikke virker, på integration, som ikke virker, og vi har alligevel ladet os påvirke af påstande om, at alle mennesker er ens. Det er de ikke - og det forklarer, hvorfor en række lande ikke udvikler sig og ikke er i stand til at etablere demokrati. Senest er det påpeget at et karakterkrav til gymnasiet på 4 i praksis vil udelukke de fleste ikke-vestlige indvandrere fra gymnasierne. Den vestlige verdens demokratiseringsindsats i den islamiske verden er stort set slået fejl, og er ofte endt i blodige krige. Det er da af største betydning, at vi ved, hvorfor vi ikke kan få alle andre til at overtage vores kultur. De kan åbenbart ikke, for det kræver en helt anden forståelse og bevidsthed og den er betinget af intelligens.
Det er ud over alle grænser skræmmende, at vi har en regering, som lader sig styre af forældede konventioner og en ødelæggende udlændingelov, og derfor tillader, at landet oversvømmes af forventeligt 100.000 nye forudsætningsløse indvandrere, som ikke blot vil splitte det samfundsmæssigt stabile Danmark, men også vil fuldende den nedbrydning af vore skoler, beboelseskvarterer, sociale velfærd og hele den økonomiske stabilitet, som har været i gang i de seneste 40 år. VI skal lukke vore grænser totalt, og sende imamerne og de ikke-integrerede hjem. De er frihedens og demokratiets fjender. Det er ikke vores ansvar, at folk i fjerne lande ikke fatter, at de ikke kan fordoble deres folketal på få årtier. Det er ikke vores ansvar, at de hellere vil leve her, for de ødelægger Europa fra top til bund. Vi skal stoppe det religiøse vanvid, som får mange til at tro, at de har en gudgiven ret til at overtage Vesten.
Andre lande opretter pigtrådsspærringer og stiller soldater op ved grænserne. Vi deler penge ud og en hovedløs presse hylder de hjernetomme venligboere, som mener sig berettiget til at give andre menneskers penge bort, for selv at føle sig moralsk overlegne. Denne regering bør ikke overleve, hvis den ikke vil gennemføre den lovgivning, som er nødvendig for at redde landet.