april 14, 2016

Et sikkert helle


Åbent brev fra Hans Christophersen
Kære Anders Gadegaard, Marianne Christiansen, Bertel Haarder og flere andre!

Vi kristne har brug for et helle. 
Derfor kan det ikke nytte noget at lukke imamer og andre muslimer ind på det, der  burde være vore fristeder. Kirkerne skal være vort helle. 

Der var engang en gartner, der i stedet for at passe den have, han blev lønnet for at passe, gik og lugede inde hos naboen; men da hans herre opdagede, hvad hans penge gik til, blev gartneren fyret, og vel med rette. 

Vi har provster og biskopper, der inviterer imamer indenfor i kirkerummet, og de taler islams sag og understøtter moskebyggeri. Men det hører ikke til den opgave, vi lønner dem for, og det er i modstrid med det præsteløfte, de i sin tid har aflagt. 
Derfor mener jeg, at kirkeministeren skal gribe ind og præcisere den opgave, som præstestanden skal varetage.

Jeg finder det  begrædeligt at måtte læse en beretning som den følgende: 
- for da ikke at tale om den imam, der medvirkede ved nytårsgudstjenesten i fjernsynet! 
Hvordan kunne haderslevbispen overhovedet komme på den tanke at ville stå som ankermand for det? 

Jeg håber meget snart at kunne erfare, at der tages skridt til, at kirkerne skal forblive kristne, og at det pålægges præstestanden at holde sig til kristen forkyndelse og ikke at kæmpe for fremmede trosretninger. Tænk på Grundlovens kap. VII.  Når koranen opfordrer til drab på jøder og kristne, gør det, at denne bog er ulovlig i henhold til Grundlovens §67, "at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden".

Lad mig høre, når der følges op på sagen.

Med venlig hilsen  Hans