april 21, 2016

"Gender Ga Ga"

Kommentar til Hodjas "Islamiseringen går fremad med stormskridt – men hvad beskæftiger nutidens studenter sig med?" - WC`er

I den pågående brede samfundsnedbrydning, som har holdt på permanent siden tresserne (og nok tidligere) er man nu nået ned til grundlaget, som omfattes af menneskerettighedserklæringens artikel 16, punkt 3:  "Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse."

For at flå dette bærende basale bundlag op kræves der ætsende rensemidler, der kan gøre det af med selve livets kraft. Dræb familien!