april 21, 2016


Forslag på internet fra civilingeniør Torben Caroc 20. april 2016:

Danmarks forsvar kræver nytænkning - men ikke flere penge

Vi taler ikke længere om fjender med millionstore hære, fly, kampvogne og andet isenkram. Nej, det der truer danskerne er terrorister med billige bombebælter og/eller lette skydevåben, samt - ikke mindst - mobiltelefoner. De terrorister formerer sig som et svamperodnet, mycelium. Trænger ind overalt og er meget svære at få øje på.

Bekæmpelse af den slags har intet at gøre med traditionelt forsvar, men med politi og måske hjemmeværn. Vi havde før i tiden et begreb som hed gendarm, efter fransk gens d'armes, "mænd under våben". Bevæbnet med let gevær, karabin, og brugt til grænsebevogtning. 

Vi behøver genopfinde den funktion og sørge for at rekruttere folk til den ved hjælp af generel værnepligt/forsvarspligt. Enhver ung dansker kunne meget vel bruge 4-8 måneder af sin ungdom på oplæring og arbejde i dette gendarmkorps. Nøjagtigt som den klassiske værnepligt, kun med den forskel at uddannelsen er mere politilignende end militær. Udover våbenbrug i og udenfor byer, burde den indeholde afsnit om psykologisk krigsførelse og desinformation. Disse midler bruges nemlig flittigt af vore modstandere.

Unge mennesker med dansk statsborgerskab, men med ikke-dansk baggrund, indkaldes ligesom danske unge, men udfører opgaver lignende civilforsvarets.

Ligesom ethvert andet kvalificeret arbejde, kræver gendarmtjeneste efteruddannelse. Herunder en vis fysisk træning. Det kunne så gøres på nogle uger eller en måned f.eks. hvert fjerde år.

Et gendarmkorps skulle naturligvis arbejde tæt sammen med politiet og PET.

Finansiering af gendarmerne kunne ske ved at reducere indkøb af avancerede våbensystemer, såsom kampfly.
Med venlig hilsen
civ ing  Torben Caroc
   Trunnevangen 4, 2920