april 15, 2016

Kaplans islamisme et alvorligt problem for svensk regering


Med den tyrkiske Mehmet Kaplan som svensk bostads- og IT-minister med Miljøpartiet i ryggen vokser risikoen for at kløften mellem muslimer og andre i Sverige vil vokse. Det er alvorligt i en situation med enorm indvandring af muslimer fra Mellemøsten.

De svenske TV-nyheder plejer at være en tyndbenet ynk at åbne for og anderledes var det da heller ikke i aften. Men de vil jo gerne gøre sig til, så derfor bralrede de op om, at man havde "AFSLØRET" bostads- og IT-minister Mehmet Kaplan som havende for meget samrøre med islam, som om det var noget nyt. Afslørende er det godt nok, men ikke som SVT måtte ønske det. Afsløringen peger på SVT`s manglende begreb om islams grundsætninger og metoder. At det f.ex. ikke bare er OK at lyve over for vantro, men at det er Allah velbehageligt, især når det sker over for myndigheder.
Bortset fra enkelte individer er svenskerne stort set uvidende om, hvad der foregår i samfundet, skønt de har haft nogle årtier til at studere islams såkaldte "religion". Det kan let ende med Sveriges totale kollaps og den svenske befolknings udryddelse.

Kaplan er blevet kritiseret for sin sharia-religion, men det forhindrer ikke at han bagatelliserer, når islamisk ungdom lader sig hverve af IS, eller når han har været med til at indbyde antisemittiske foredragsholdere og når han i sit forsvar for islamiske organisationer ikke synes at tøve med at manipulere med sandheden. For folk i almindelighed ligner det nok politisk smudskastning, men glem ikke, at Kaplan har ideologisk basis i den islamiske bevægelse, som inden for den sidste snes år har arbejdet ihærdigt på at skaffe sig indflydelse i forskellige politiske sammenhæng.  F.ex. arbejder det Muslimske Broderskabs europeiske netværk på at få alle Sveriges moskeer (eller rettere hver muslimsk troende) ind under Broderskabet.

Det islamiske Forbund i Sverige (IFIS) har for en tid nedtonet deres religiøse budskab, da det havde modsat virkning. Den politiske overtagelse af Europas lande tager sig god tid, og denne snigende langsomme copra-metode opdages ikke, før det er forsent.
Det er vigtigt for de islamiske organisationer, at de repræsenterer alle muslimer i stat og kommune, og det er lykkedes ganske godt takket være manglende viden om islam og muslimer hos dem, der styrer landet. De troede i naivitet og under press af statspropagandaen om "integration" og "multikultur", at de skulde indlede et demokratisk "samarbejde". Sådan ser det så ud i hele Europa i dag.

De islamiske organisationer Broderskabet, IFiS, SUM, FIOE (Federation of Islamic Organisations in Europe) er godt tilfreds med Kaplan som minister. Som politiker for islam giver hans jobb muligheder for indflydelse, som han og den islamiske bevægelse ikke har haft tidligere.  
Et alvorligt problem er det imidlertid, at der går en skarp grænse mellem muslimer og alle andre medborgere. Muslimer er så specielt anderledes, mener Kaplan, at de må have egne offentlige institutioner for at kunne virke i samfundet, altså egne børnehaver, skoler, fritidshjem, alderdomshjem, hospitaler etc. etc., altså et nyt samfundssystem og indretning og ny styreform. De står desuden for en ideologi som umuliggør for muslimske kvinder og ikke-muslimske mænd at skabe familieforbindelser. Sharia-lovgivningen er meget vigtig for islamister. Religion er for dem en offentlig ting, ikke bare en privat.

Kaplan med Miljøpartiet i ryggen øger risikoen for at kløften mellem muslimerne og andre vil vokse i stedet for at krympe. Det er dybt alvorligt i en situation med enorm indvandring af muslimer fra Mellemøsten.


(Med brudstykker fra en artikel af Aje Carlbom, docent i socialantropologi, Malmö Högskola   15.10.2014