april 27, 2016

DE RÅDNE HJERTER

Hvordan man tog Europæerne ved næsen og ansatte folk i universiteternes politiske propagandaafdelinger.Spydpigen september 15, 2008


Som Monnet-professor er Uf´ Østergaard politisk udvalgt

Et seminar om korstogene i ”Islamkritisk netværk” lørdag den 13. september begyndte med den aldrende, men tydelig nok, meget kyndige professor emeritus i kirkehistorie, Jakob Balling, men slutningen var en ynk af diamentral modsætning!
For ”Islamkritisk netværk” er demokratisk indstillet og lader derfor Loke komme til orde i sin
forsamling.
Professor Uffe Østergaard må have haft på fornemmelsen, at han kunne komme i modvind, for han betroede os i sin indledning, at han var vokset op under socialdemokratisk og god radikal påvirkning – som om denne oplysning skulle hjælpe os til overbærenhed med ham (?).

Hans forklaring var overflødig. Han syntes at have stået stille i sin radikale tankegang i årevis, mens kloden var snurret videre. Gamle floskler, som er blevet sorteret ud, kom på bordet igen: hvis ikke vi tog imod mere indvandring, så ville der ikke være nogen til at passe os på vore gamle dage...
Jamen, så er det bare sådan, så må vi tage det med. Vi kan simpelthen ikke være bekendt at belaste kommende generationer med mere indvandring for vor egen generations behageligheds skyld. 68´erne, der bebrejdede deres forældre deres ”materialisme” blev langt mere materialistiske og egoistiske end dem. De jamrer i politisk bekymring for fremtidens manglende hjælp til – undskyld det plebejiske ordvalg – at blive tørret i rumpen, skønt netop denne generation i naivitet (?), dumhed (?), ligegyldighed (?), selvoptagethed (?) har ødelagt Europa ved at tillade den kolossale indvandring af mere eller mindre uarbejdsvillige mennesker, som ikke vil indpasses i samfundet, men som kræver bistand.

Lad nu det være. Professoren har jo lov at have sine holdninger.

Langt, langt værre er det, at han som idéhistoriker ville bilde os ind, at indvandringen var nærmest tilfældig eller kun skyldtes, at vi selv ville have den. Der var ikke noget center eller lignende, som havde sendt de indvandrende folk af sted. Det var ikke planlagt!
Var det virkelig analfabet Muhammed ude fra de ørkenlignende landområder i langt-bort-istan, som ganske af sig selv havde fået den idé at rejse til et land, som han ikke kendte...?

Vidste professor Uffe Østergaard virkelig ingenting om traktaten, den ”arabiske-europæiske dialog”, og EU´s gyldne løfter for at få olje til rimelig pris til deres industri? Står der ikke sort på hvidt i nævnte traktat, at EU vil tage imod al den overskydende arbejdskraft fra de arabiske lande og fremme arabisk kultur i Europa mod olie til rimelig pris?

Det er jo yderst pinligt, at professoren ikke kender til dokumentet – for det er jo 30 år gammel! Eller ville han bevidst føre os bag lyset? Det er da ikke mindre pinligt!

Det er en skandale, at en professor viser en sådan afslørende mangel på kundskab. Han er jo ikke et professorat værdig!


Jamen selvfølgelig var det ikke uvidenhed! Selvfølgelig var det manipulering med publikum!
Uffe Østergård er nemlig Monnet-professor! Og Monnetprofessorerne er udnævnt af politiske grunde af selveste ”overstaten” EU. Man kan kun få et Monnet-professorat, hvis man går ind for EU. Der findes rigeligt med Monnet-professorater i Europas lande, som gennem deres stilling kan påvirke den studerende ungdom. Østergaard skriver selv i en artikel, at ”EU er et politisk projekt”. Og dette projekt går han altså ind for!

Disse professorater er opkaldt efter – nok den vigtigste mand bag hele EU-projektet – Jean Monnet.

Bernhard Connolly skrev i sin bog ”The rotten Heart of Europe” (”Europas rådne hjerte”)
1995:
"Helt fra starten argumenterede Jean Monnet kraftfuldt og præcist i forberedelsesperioden før 1956-traktaten for at overføre magt direkte til en gradvis enhedsopbygning og samling af den funktionelle bureaukratiske elite på tværs af Europa så der skabtes et kraftfelt, hvori en union ikke kunne stoppes. Overførelsen af magt skulle begynde med relativt ikke-kontrovertielle økonomiske funktioner og stålfremstillingen, for at minimere bekymringerne for, at den nationale suverænitet blev brudt ned. Man skulle sikre sig, at den funktionelle overførelse af magt ikke kunne føres tilbage igen. Det sikredes ved traktat-doktrinen acquis communautaire: al magt overført til (de europæiske) samfundsinstitutioner bliver gjort til permanent europæisk lov, idet de samtidigt tages ud af medlemslandenes nationale love."

Repetition af gammel artikel april 18, 2016


Her er mere repetition i anledning af Uffe Østergaards indrømmelse af det lidet sobre arbejde, han havde påtaget sig som udvalgt Monnetprofessor, jvf. Weekendavisens interview


Mere repetition fra Spydpigen juni 22, 2007:Uffe Østergaard er i EU´s soldBloggen MidtImod.dk påtaler, at EU ikke handler åbent og ærligt. Det er de ikke ene om at påtale, og EU-politikerne ved meget godt, at befolkningernes utilfredshed med EU´s fortielser og hemmelighedskræmmeri og talen med to tunger vokser.
Da EU gik i tænkepause efter Frankrigs og Hollands tydelige NEJ til forfatningsforslaget, fablede de da også om at de nu skulle have større åbenhed og mere demokrati...
Men som Giscard d´Estaing sagde fornylig: man bedrager befolkningerne.

MidtImod citerer Uffe Østergaard for at have sagt
”at det var en fejl at inddrage EU-landenes befolkninger (i forfatningsbeslutningen) - »det var de ikke klar til”

»Det er jo” siger han ”et udtryk for demokrati, men det viser også, hvor vanskelig en størrelse demokrati kan være. Det er blandt andet derfor, man nu tager konsekvensen og kalder det en traktat fremfor en forfatningstraktat«"

Østergaard er med sin politiske EU-ansættelse som Monnetprofessor i EU´s sold og derfor naturligvis EU-tilhænger og ikke stemt for det vanskelige og uhåndterbare demokrati med folkeafstemninger. Det er meget lettere, hvis EU-politikerne bestemmer det hele selv med eller uden manipulationer og fordægte aftaler. Det har de jo stort set gjort indtil nu.


Sparsom og uordnet info om Monnet-professorer

Jeg skrev 16/1 lidt om de mange politisk-udvalgte professorer, som EU's Monet-program fik ansat på europeiske universiteter til propaganda for EU, men jeg har ikke gjort noget for at trænge ind i emnet, men måske andre har interesse i det før valget til EU i maj. Her er nogle navne, som jeg er stødt på (nederst fra Danmark):

Peterson, John (Jean Monnet Professor Of European Politics

Sommerschule des Jean Monnet European Centre of Excellence 2003
Dr. Knipping, Jean Monnet Professor, Universität Wuppertal . ... Dr. Wessels, Jean Monnet Professor, Universität zu Köln;; Rechtswissenschaft: Prof. ...

Professor Brigid Laffan, the Jean Monnet Professor of European Politics,  the Third and final lecture in the Jean Monnet Lecture Series 2.december   år ?

LARRES, KLAUS (JEAN MONNET PROFESSOR IN EUROPEAN FOREIGN AND SECURITY POLICY, AND READER IN POLITICS
(om Churchills Cold War)

Univ.-Prof. Dr. Manfred Straube Jean Monnet-Professor
für Europarecht. Funktion/en an der Donau-Universität Krems


Kirkbride, James (Jean Monnet Professor of Eurpoean Law,


forum valencia
... century". Programme Director: Ramón Tamames, Chair of Economy at the
UAM, Jean Monnet Professor of the European Union. Co-ordinators ...

ECSA Austria: Vorstand 2002-2005
... Dr. Fritz BREUSS (Jean Monnet Professor) Forschungsinstitut für Europafragen,
Wirtschaftsuniversiät Wien


Jean Monnet lectures
... Lecture Plan. 10.2.: 0-6-9: European Integration 1945-72 Thorsten B.
Olesen, Jean Monnet professor, Dept. of History and Area Studies ...
www.jmc.au.dk/jm_lec.htm - 46k - 3 Oct 2003 -


... Neill Nugent, Jean Monnet Professor in European Integration, Manchester Metropolitan
University Afternoon session: 'The Challenge for the EU of Enlargement ...


Jean Monnet
... Dr. Werner Schroeder, LL.M. (Berkeley) als Jean Monnet-Professor an das Institutfür Völkerrecht, Europarecht und Internationale Beziehungen berufen. ...

__________________________________________________________________

Fra Folketingets oplysning om EU:

Kommissionen lancerede i 1990 Jean Monnet-programmet med det formål at fremme undervisningen i europæisk integration på universiteterne. Siden er der oprettet mere end 300 Jean Monet professorater på europæiske universiteter, ligesom Kommissionen har finansieret over 1500 undervisnings- og forskningsprojekter inden for europæisk integration.
(2014: Der er rimeligvis kommet mange til siden!)

Om Jean Monnet programmet:
http://www.jeanmonnetprogram.org/intro.html
Det er under Jean Monet projektet ” ad personam” mulighed for at få en Jean Monet professorat, på følgende link kan du læse om betingelser for ansøgninger og indholdet af programmet:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/ajm/call_en.html

Se nedenfor

lMvh.
Alexandra Kiil-Nielsen
Studentermedhjælper
Folketingets EU-oplysning
posteu@ft.dkposteu@ft.dk
tel: 33 37 33 37
_____________________________________________________________

http://www.jeanmonnetprogram.org/intro.html
The Jean Monnet Project
Under the Jean Monnet Project, the European Commission supports university initiatives aimed at creating teaching activities in European integration. Launched in 1990 at the specific request of the academic world, the Jean Monnet Project aims to promote teaching in European integration, in particular in Law, Economics, Political Science and History - the disciplines where European Union developments are becoming an increasingly important part of the subject studied and where student demand is at its greatest.

The Jean Monnet Program Internet Activities
The Jean Monnet Program pages include the Jean Monnet Working Papers with the European Research Papers Archive (ERPA - a common access point for high quality papers in the area of European integration research), teaching materials in European Law and Institutions, the Law of Regional Economic Integration in the American Hemisphere and the Law of World Trade, the World Wide European Integration Events Calendar and the European Integration Current Contents (Table of Contents Awareness Service) pages. The European Journal of International Law and the European Foreign Policy Bulletin online online are also part of the Academy of European Law online. We appreciate feedback.

The Jean Monnet Center Team
Professor J.H.H. Weiler – Director
Fiona J. Kennedy - Executive Director
Anke Freude – Executive Secretary
Martina Kocjan – Teaching Fellow
Jane Shvets – Library Master
Hyung-Yoon Choi – Webmaster
--------------------------------------------------------------------------------
This site was created and managed by Jonathan Katchen. For some time the site was also managed by Sieglinde Schreiner-Linford, who started online publication of the Harvard Jean Monnet Working Paper Series in January 1996. Currently, Hyung-Yoon Choi manages the site.
--------------------------------------------------------------------------------
This site is part of the Academy of European Law online, a joint partnership of the Jean Monnet Center at NYU School of Law and of the Academy of European Law at the European University Institute.

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/ajm/call_en.html


EUROPA>European Commission> ...>Programmes and Actions>Jean Monnet Project Contact | Search

The European Commission awards subsidies to the academic world for the setting up of projects concerning European integration issues, through the creation of teaching activities, through support for young researchers and for research. Traditionally, two instruments have been used in support of this activity: the Jean Monnet Project and subsidy heading A-3022. Out of consideration for the user, from 2003 these two instruments will be presented together within the Commission. This vade mecum comprises the call for proposals for both the Jean Monnet Project and subsidy heading A-3022.

Applicants are requested to read the vade mecum attentively before filling out the appropriate application form. They are also reminded that the applications may not be submitted via e-mail but that each form should be downloaded and signed by the Rector/Vice-Chancellor before submission.The deadline for the submission of applications is: 15 April 2003.

___________________________________________________________________

I Danmark:

Betingelsen for at få et Jean Monnet professorat er som nævnt, at man ”fuldt ud står inde for og fuldstændig helliger sig europæisk integration”. I Danmark er flere af de kendte EU-eksperter finaniseret af EU som Jean Monnet professorer, som eksempelvis Hjalte Rasmussen, Uffe Østergaard, Søren Dosenrode-Lynge og Bertel Heurlin.

EU har udnævnt Gunnar Skogmar, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, til Jean Monnet Professor i europæisk historie.
Hans forskning er i stor udstrækning foregået i eksterne danske og europæiske projektsammenhænge, bl.a. indenfor Copenhagen Research Project on European Integration (CORE), Center for Freds- og Konfliktforskning i København, og i samarbejde med franske forskergrupper.

Jean Monnet Center med EU-tilskud
... I 1991 fik Aarhus Universitet sin første Jean Monnet-professor, siden
er tre andre kommet til. Det ny Jean Monnet Center skal koordinere ...

Jean Monnet Lectures
... 5.2.: 0-6-9: European Integration 1945-1972. Thorsten B. Olesen, Jean Monnet professor,
Dept. ... Thorsten B. Olesen, Jean Monnet professor, Dept. of History (AU). ...

Organisation - Board
Board. Hans Henrik Holm - Jean Monnet Professor (The Danish School
of Jounalism). Knud Erik Jørgensen - Jean Monnet Professor (The ...
www.jmc.au.dk/orga.htm - 9k - 3 Oct 2003 - Cachad - Liknande sidor

[DOC]Professor Juliet Lodge* (Director) Professor of European Politics ...
Filtyp: Microsoft Word 2000 - HTML-version
Professor Juliet Lodge* (Director), Professor of European Politics and Jean Monnet
Professor of European Integration. European Woman of the Year in 1992. ...
www.leeds.ac.uk/jmce/staff%20list.doc -


Bertel Heurlin, Jean Monnet Professor.
of European Security and Integration Director of European ...
www.polsci.ku.dk/people/faculty/~

Pressemeddelelser- Aalborg Universitet
... Søren Dosenrode, Jean Monnet Professor, dr.phil. (formand). ... Torsten Borring Olesen,
Jean Monnet Professor, Ph.D. Uffe Østergaard, Jean Monnet Professor, Ph.D. ...
www.auc.dk/led-sekr/infokont/presmedd/jyder.htm - 13k - Cachad - Liknande sidor

Filtyp: PDF/Adobe Acrobat
... Research Paper no. 7/01 Labour Market Issues in the European Community
Jean Monnet Professor Bent Greve Page 2. Jean Monnet Center ...
www.ssc.ruc.dk/workingpapers/2001/07-01.pdf - Liknande sidor
Bent Greve Inviteret med til top-venstrefløjsmødet 6.11.77 på Esplanaden 5 (se           ¦
¦navneliste i AKTION nr. 4 og 5/1979 side 21 og nr. 6-7/1979 side 28).         ¦
¦Adr.: Novembervej 24, Herlev, 02-91 08 63.          
¦

Hans-Henrik Holm             stud på AUC.    
I bestyrelsen for Center for Freds- og Konfliktforskning (år ?).   I 1978     ¦
I 1978 DKP-MB-kand. Sorø    Debatoplæg ved "Seminar om afrustning" 10.-11. maj 1986,
arr. af FN-Forbundet i anledn. af "fredsåret".
                                                                  ¦
Afdelingsforstander i verdenspolitik ved Danmarks Journalisthøjskole.
Cand. scient. pol. Jean Monnet Professor.
Hans-Henrik Holm
Danmarks Journalisthøjskole

E-mail: hhh@djh.dkLæs videre på næste indlæg, som er fra URIASPOSTEN