september 26, 2014

Vi har ikke plads

Christiansborg, den 26. september 2014/hm

PRESSEMEDDELELSE

DF om borgmestres asylkritik: Vågn nu op Helle Thorning-Schmidt!

Det danske asylsystem er under heftigt pres, og senest har en stribe borgmestre meldt klart ud, at de ikke magter at modtage så mange flygtninge. De ved ganske enkelt ikke, hvor de skal gøre af de mange asylansøgere ude i kommunerne.

Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, opfordrer indtrængende regeringen til at indkalde til politiske forhandlinger, så man kan få foretaget de fornødne stramninger for at få bremset tilstrømningen til Danmark.

- Tilbage i 90’erne råbte de socialdemokratiske borgmestre på Vestegnen vagt i gevær og advarede om konsekvenserne af den slappe udlændingepolitik. Dengang blev borgmestrenes advarsler fuldstændigt ignoreret af den socialdemokratisk ledede regering, som fortsatte den dybt uansvarlige udlændingekurs. Regeringen er i gang med at begå samme fejl, hvis de fortsat negligerer kommunernes nødråb, fastslår Martin Henriksen.

- Der er et akut behov for at stoppe denne udvikling – senest illustreret ved borgmestrenes nødråb, og det undrer mig meget, at vi ikke allerede er blevet indkaldt til politiske forhandlinger. Hele området skrider, og vi ved stadig ikke, hvad regeringen vil gøre ved det, siger Martin Henriksen.

- Vi har med DFs asyludspil fremlagt en hel stribe forslag, som vil bremse tilstrømningen til Danmark betragteligt, hvis de bliver gennemført. På sigt skal vi arbejde os hen imod en gennemgribende omlægning af asylsystemet, hvor vi opretter asylcentre i flygtningenes nærområder i stedet for at give asyl i Danmark. På kort sigt skal det blandt andet ikke være muligt at få kontanthjælp eller børnepenge fra dag ét i Danmark, ligesom alle asyl-opholdstilladelser kun skal være midlertidige og vurderes løbende, forklarer Martin Henriksen.

- Denne regering har ført en forfejlet udlændingepolitik, hvor man med lempelse efter lempelse har gjort det nemmere og mere økonomisk attraktivt for flygtninge at komme til Danmark. Vi må tage fat om nældens rod og gøre det mindre indbydende at drage imod Danmark. I stedet bør vi bruge pengene på at hjælpe flygtninge i deres nærområder. Der kan vi også hjælpe mange flere mennesker for de samme penge og ikke kun dem, der har råd til at betale en menneskesmugler for at smugle dem til Danmark, konkluderer Martin Henriksen.

- Vi kunne passende også sætte gang i arbejdet med at gennemføre en kritisk gennemgang af alle de internationale konventioner, der binder Danmark på hænder og fødder på udlændingeområdet. Det har DF advokeret for længe, siger Martin Henriksen.