september 03, 2014

Expertmagt

Imod forældre
(Fortsat om børn på hospital fra AKTION 1978)

For den udenforstående kan det forekomme uforståeligt, urimeligt, ja umenneskeligt, at man kan modarbejde så smukt et emne som BØRN PÅ HOSPITAL. Men netop en sådan reaktion røber, at personen er uden kendskeb til de bevæggrunde, der ligger bag det valgte emne. Hvis det virkelig drejede sig om at have forældrene hos børnene på sygehuset, kunde alle være med....

Men af et skriftligt oplæg til dette tribunal fremgår det, at man vil videreføre den linje, man er inde på. Man kunde kalde den den mentalhygiejniske ideologi, hvor de faguddannede ”experter”: psykologer, pædagoger, socialrådgivere o.s.v. anses for langt at overgår forældre på alle punkter!

Derfor skal der ifølge oplægget, der er udtænkt på en psykolog- og pædagogkonference, skydes en ”expert” - en kontaktperson - ind             i m e l l e m  det hospitalsindlagte barn og forældrene.

Kære læser, lad Dem aldrig dåre af søde ord! Det er forsent at kaste brønden til, når barnet er druknet! Man har i dagens Danmark altfor mange exempler på, at emsige ”experter”: psykologer, psykiatere, tilsynsværger, pædagoger o.l. i løbet af nul komme fem ved, hvordan sagerne skal takles.
(Det er jo altid lettest at løse naboens problemer!) og i det stykke bliver forældrene altid Sorteper, thi ”alene ”experterne” har lov at ”skønne”, og de ”skønner” altid, at de selv er ufejlbarlige i deres visdom!

Når der i nævnte oplæg står, at barnet skal have ”psykisk pleje” og dette ”psykiske behov” skal imødkommes – nuvel. Så må man – med dyrekøbt erfaring i baghånden om lignende ordvalg, metode og m i s b r u g - gætte på, at en psykolog eller lignende ”expert” skal blande sig.

Og protesterer vi forældre!

Trykt i tidsskriftet AKTION 11.78Spydpigens kommentar til ovenstående i 2014 er, at dette i virkeligheden var et angreb på forældremyndigheden i overensstemmelse med den ideologi, man dyrkede i disse kredse om at mindske eller afskaffe denne forældremyndighed. Ideologien matcher med de kommunistiske langtidsmål i Vestens demokratiske lande. Selv en purung, nyuddannet ”expert” uden nogen livserfaring har i socialforvaltningen gerne større magt end en hvilken som helst mor eller far. Virkeligheden har mange exempler på fatale fejl – ikke bare hos forældre, men selvsagt også, og næppe mindre hos ”experter” – fejl, der har skadet et barn. Nogen burde forske grundigt i dette fortiede emne. I Sverige har man affærdiget ”expertskadede” børn en sum penge som en ussel skadeserstatning for ødelagt barndom.