september 21, 2014


Flygtninge, som har besat en kirke i BerlinBerlin: Vi kan ikke rumme flere


Fra La Stampa's udenrigskorrespondent i Berlin, Tonia Mastrobuoni

Den tyske Indernirgsminister, Thomas De Maiziee, beder om, at Europa finder ud af, hvordan man bedst kan fordele indvandrerne og derved hjælpe de fire, fem lande som tager imod det største antal.

I følge den kristdemokratiske politiker bør man vise den «solidaritet, som vi har så hårdt brug for i hele Eruropa», i særdeleshed med hensyn til lande som Italien. Men også Tyskland er blandt de hårdest pressede partnere, præciserede han, som «ikke fortsat kan tage imod flygtninge». Ifølge De Maizieri «kan vi ikke løse verdens fattigdom i vort land», det er bedre at «bidrage til at forbedre betingelserne hos dem selv». I ugebladet «Spiegel» har De Maizieri forklaret, at «hvis alle vilde holde sig til reglerne, vilde lande som Italien, hvor der ankommer mange flere, til dels blive «aflastet».

I et brev til den europæiske Kommission til Cecilia Malmström, som ugebladet citerer, har De Maizieri allerede i begyndelsen af måneden forklaret, at det endog er meget vigtigt, at Italien «hurtigt finder ud af, hvilke flygtninge, der har ret til at kræve international beskyttelse, og hvem der ikke har denne mulighed men bør returneres til deres oprindelsesland.» I den sidste tid har den tyske regering været mere tilbageholdende med reglerne for dem, der f.ex.kommer fra det vestlige Balkan, f.ex. Fra Serbien, Macedonien og Bosnien, som er blevet erklæret for «sikre» lande, hvor flygtningestatus ikke længere kan gælde.

Østrig derimod er ved at vurdere det nuværende afbrud af Schengen og genindførslen af kontrollen langs med grænsen til Italien for at stoppe flygtningenes udvandring mod nord. I år er 4.700 fremmede blevet stoppet i Østrig. Næsten alle er blevet sendt tilbage til Italien, kun 300 har bedt om politisk asyl i Østrig. Indenrigsminister Johanne Miki-Leitner og nogle regeringsmedlemmer udelukker ikke genindførelse af grænsekontrol ved Brennerpasset og Tarvisio, mens der er andre, der ligefreem vilde sende hæren til grænsen.


Kilde: La Stampa 20.9.2014, oversat af Gertrud Galstert