september 05, 2014

Bundnaive borgerlige danskere....

- borgerlige ... mener islamiske privatskoler er udtryk for vellykket integration !! (sic), skrev Uriasposten fornylig.
Det er ikke overraskende, når man så, hvordan de uden videre - uden undersøgelser - godtog 68's forslag. At tage politiske beslutninger kræver nøje studier af de elementer, der danner grundlag for beslutningerne.

Hvad siger lærer Ahmed Akkari? hvordan er de muslimske friskoler? Der er i dag 27 privatskoler med  5000 tosprogede elever i Danmark, skriver Uriasposten. Arbejder de for integration? Akkari har set dem indefra::


"Selv småbørn blev tvunget til at deltage i ritualet med de fem daglige bønner og på legepladsen markerede nogle streger områderne for piger og for drenge.
Musik og sang var forbudt og - i de ældre klasser – at tegne mennesker.
«De lovpligtige kernefag var selvfølgelig på skemaet, men de blev påvirket og tilpasset islamistisk missionering.»
I biologi var læren om evolutionen og menneskets oprindelse streget over eller revet ud af både lærebøger og undervisningen, da det ikke passede med koranen. Det gjorde nøgenbilleder heller ikke.
I historie brugtes megen tid på de kristne korstoge, fordi det støttede forståelsen af, at Vesten var på nakken af muslimerne.
«Overalt var det koranen og islamisternes snævre verdensbillede, der definerede pensum og indholdet i undervisningen, mens almindelige danske forestillnger om faglighed og objektivitet måtte vige. Alt, der stred imod den rette overbevisning, blev ganske enkelt udrenset fra dagligdagen.»
Mest i religionstimerne, hvor man ganske enkelt undlod at tale om de andrte religioner. «Eleverne lærte at læse og recitere Koranen, mens sharialoven og islamistiske leveregler blev terpet i timevis. De børn der ikkke lyttede og gjorde fremskridt, fik at vide, at de risikerede at brænde op i helvedet."

Citeret fra Akkaris bog kspitel 9, side 132