april 15, 2013

Blodskatten


Hvordan kunde det svenske socialdemokrati tage et så vanvittigt skridt som at vælge Omar Mustafa ind i deres hovedbestyrelse? Går de rundt som søvngængere uden kontakt med omgivelserne? De bragtes til besindelse, men det viser, hvor langt ud, man er kommet i Sverige.


Da svenskere har meget ringe kendskab til islam og er brugbare naivister ud over alle grænser, fordi politikere og medier har forsømt at oplyse dem, så ved de ikke stort mere end at "islam er fredens religion" og det lyder jo usigeligt dejligt.

Denne betegnelse til trods deler islam verden i to: dar al-islam = det islamiske område og dar al-harb = krigens område, hvor islam fører (psykologisk) krig for at erobre området og gøre det til dar al-islam. Vi bor altså i deres krigsområde.

Resultatet af den krig, de påfører os, indebærer enten, at vi - i et endeligt brutalt krigsopgør - vinder og smider dem ud af vore lande, eller at vi lydigt og undertvunget går med på underkastelse under islam ved påtage os deres tro, deres love og straffe og ditatoriske statssystem gennem udslettelse af vore egne demokratisken statssystemer, værdinormer og individuelle frihedsrettigheder.

Underkaster man sig islam, kan man uden besvær konvertere til islam ved at udtale den korte islamiske trosbekendelse. Er den først udtalt, er der ingen vej tilbage: thi den muslim, der svigter sin tro er forfalden til dødsstraf. Men som reel konvertit kan man "nyde" de samme borgerrettigheder som andre muslimer i de islammiske lande.

Vil man ikke omvende sig, kan man eventuelt tilslutte sig en ordning, som gælder for de såkaldte "Bogens Folk". (Denne betegnelse omfatter kristne og jøder, altså den gruppe "vantro", som har en bog (Bibel betyder som bekendt "bog") som grundlag for deres religion.) Man kan da få visse borgerrettigheder i et islamiske samfund, men anses dog kun for en andenklasses medborger og skal betale en særlig skat,“djizya”, en kopskat eller krigskat, en slags beskyttelsespenge (noget i stil med den italienske maffiaens beskyttelsespenge fra medborgere). At det uforsonlige islam Islam har en sådan ordning, skyldes helt enkelt, at de har brug for penge til fortsatte krige og koloniseringer.

Der fandtes tidligere også et andet system, som dog næppe bruges mere nogetsteds, men det kan jo genoplives: ”Blodskatten” ! I de af islam erobrede lande måtte kristne og jøder afstå et drengebarn til de muslimske myndigheder, som opdrog dem meget streng i islamisk tro og indgød dem et uudslukkeligt had. De blev så elitesoldater, janitscharer, som man satte ind med i forreste række og især mod kristne og jøder, da det psykisk havde en særlig virkning! Det gav jo de ”vantro” en frygtelig psykisk anfægtelse at skulle dræbe deres egne børn!


(Vort ord "janitschar" hænger sammen med den tyrkiske militærmusik).