august 14, 2012
Snaphanen skriver på sin blog 13.8.2012:
Hvis vi siger, som psykiatrien, at cirka 2-4 % af en befolkning er homoseksuelle, hvor mange mennesker har så asylgrund i Sverige? 200 millioner?  Min regning er ikke i top.

Migrationsverket lanserar ny webbsida för hbtq-personerDu som söker skydd

Du har rätt att få skydd i Sverige om du känner välgrundad fruktan för förföljelse bland annat på grund av din sexuella läggning, ditt kön eller könsuttryck. När du har ansökt om asyl gör Migrationsverket en individuell bedömning av din rätt till skydd i Sverige.

För att Migrationsverket ska få ett bra underlag för beslut är det viktigt att du så tidigt som möjligt utförligt berättar om din situation och vad du är rädd ska hända dig om du återvänder till ditt hemland.

När vi gör en bedömning av din rätt till skydd kommer vi bland annat att titta på hur din identitet hänger ihop med vad du har blivit utsatt för. Var därför så tydlig du kan när du berättar för oss om varför du är rädd och hur din rädsla hänger ihop med den du är.
En av utgångspunkterna för flyktingkonventionen är att den egna staten ska erbjuda sina egna medborgare skydd undan förföljelse. Om du anser att du inte kan få hjälp eller skydd i ditt eget land eller om du menar att det är staten som orsakar din rädsla, måste du förklara det.

I vissa länder finns förbud med konsekvenser för kvinnor och hbtq-personers liv. Till exempel lagstiftning som förbjuder samkönat sex eller normer i samhället som resulterar i att den som hotar eller använder våld mot kvinnor inte åtalas. Även i länder där det finns formella och informella regler som har konsekvenser för kvinnor och hbtq-personer, görs en individuell bedömning av just dina asylskäl. Det är därför viktigt att du förklarar hur lagstiftning eller liknande påverkar just dig.

Ord och begrepp på svenska och ditt eget språk kan ha olika innebörd. Det viktigaste är att du beskriver dina egna känslor och upplevelser och förklarar hur de hänger ihop med varför du är rädd.

Du som vill flytta till någon i Sverige

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till någon i Sverige behöver du uppehållstillstånd eller uppehållsrätt för att få vistas här. Det har ingen betydelse i sammanhanget vilket kön du och din anhöriga har eller vilken sexuell läggning du har.
Som nära anhörig räknas:
din fru, make, registrerade partner eller sambo
en person som du planerar att gifta dig eller bli sambo med
din förälder (om du är under 18 år)
ditt barn (under 18 år)
Om din nära relation inte ryms inom kategorierna ovan, kan du i undantagsfall få uppehållstillstånd om ni har bott tillsammans i något annat land än Sverige. Läs med om uppehållstillstånd för andra nära anhöriga under rubriken Krav för att få uppehållstillstånd.
Spydpigens kommentar til Sveriges ovenstående indvandringsregler, hentet fra Snaphanens blog:

Hvis psykiatrien skulde have ret i, at 2-4 % af menneskeheden er homosexuelle, så kan Sverige med sine generøse indvandrerbegrundelser måske opnå at blive et homsex-domineret land....?

Sverige åbner for flere og flere uigennemtænkte muligheder for at fremmede kan opnå svensk asyl. Det er vanvittigt! Ikke mindst fordi de fleste begrundelser er komplet umulige at konrollere, så der er rige muligheder for at lyve sig til noget. Og islams religion og moralkodex indbærer almen tilladelse til at lyve over for enhver “vantro” (d.v.s. enhver ikke-muslim), hvis det på nogen måde gavner Allah, islam eller den lyvende muslim selv. Denne form for løgn bruges ganske meget og hedder “taquia”.
Blandt de mange begrundelser er det mest ukontrollable nok at enhver person kan påstå, at man ind imellem dyrker andre former for sex end den naturgivne normale heterosexuelle og derfor er forfulgt.