august 23, 2012

Den anden Form for Krig


Det glæder mig meget, at den udmærkede Uriaspost har taget fat på det lille hefte fra “Selskabet til Værn for dansk folkestyre” fra 1974, oversat fra den schweiziske husomdelte “Zivilverteidigung”. Den schweiziske regering fandt det vigtigt at informere hele sin befolkning om, hvordan fremmed magt - om den vil - kan overtage ens land på en særlig snigende måde, hvis ikke landets indbyggere er vågne og opmærksomme på mange detaljer.

Uden forståelse for den såkaldte “Anden form for krig” mangler man vigtig grundlæggende og afgørende kundskab om, hvad der foregår i vort samfund i dag. Der er stadig mange, som er fastlåst i faste forestillinger om partipolitik, dens rammer og virke. Og som tror, at “den anden form for krig” er  noget specielt kommunistisk og derfor ikke har nogen større betydning i dag. Intet er mere fejlagtigt. At det lille hefte om “Den anden form for krig” viser, hvordan kommunismen brugte denne taktik, betyder ingenlunde, at taktikken er opfundet af kommunismen og udelukkende brugt af dem. Den har existeret alle dage, fra den første dag, der var noget at slås om. Ja, man kan faktisk se den i zoologisk have, f.ex. i abegrotten. Den går i høj grad ud på at narre sin modstander og spille på dennes reaktioner.


Jeg har - ligesom andre bloggere - 117 gange gjort

opmærksom på denne brug af taktik her på bloggen og
utallige gange forsøgt at forklare "Den anden form for krig".

Kik eventuelt tilbage på bloggen!