august 05, 2012

Nedbrydning af de højere læreanstalter

Kimpolinas blog "Polemiken" skriver lørdag 4 august 2012:

Pludrekønnet overtager ingeniørstudierne

Det udenadslærende reproduktive køn erobrer nærmest dagligt nyt territorium. Lægeuddannelserne faldt for efterhånden mange år siden, og det er i dag nærmest umuligt at finde en ung dansk kirurg. Nu er turen så kommet til Polyteknisk Læreanstalt Danmarks Tekniske Højskole Universitet [via Danmarks Dame Radio]:

Ingeniøruddannelserne oplever et sandt boom i disse år. Alene fra 2011 til 2012 er antallet af ansøgere steget med ni procent samlet set.

så ved man den er gal.

På Danmarks Tekniske Universitet, DTU, blev kvinderne tildelt 30 procent af pladserne på civilingeniøruddannelsen i 2011. I år er det steget til 35 procent eller 320 kvinder.

Ja, helt gal.

- Vi har i de senere år oprettet ingeniøruddannelser inden for bygningsdesign og sundhedsteknologi, og vi kan se, at de tiltrækker mange piger, siger Conni Simonsen i en pressemeddelelse.
En opgørelse fra DTU bekræfter denne tendens. Her er kvinderne nu i overtal på bioteknologi, bygningsdesign, miljøteknologi og teknisk biomedicin. Sidste år var det kun sidstnævnte, der havde flest kvinder.

Ja, boligindretning og finere kogekunst er nu ingeniørvidenskab. Lad skyndsomst alle kredsløb og fundamenter fremstille i Asien, så feminiseringens totale inkompetence kan fuldendes.


Spydpigens kommentar:



Nedbrydningen af de højere læreanstalter har - ligesom i det grundlæggende skolesystem - været i gang i
flere årtier - lige siden ungdomsoprøret og Ritt Bjerregårds tid. Kravene bør skærpes både til undervisningen og til de studerendes adkomst til læreanstalterne.
Af hensyn til de mange dygtige kvinder, der findes i landet, bryder jeg mig ikke om, at I benævner kvinder som "pludrekønnet", selvom det måske i denne situation er berettiget?????




Det oprindelige Universitetssegl med Skt. Peter, eftersom universitetet da hørte under den katolske kirke.
Han byttedes ud med Chr. 3 ved reformationen. Nu er det længe siden, jeg har været i København, men jeg
mener, at dette oprindelige segl stadig er at se på Regensens mur ud mod Købmagergade. Det senere med kongebilledet kan man se i Fiolstræde på det gamle Universitetsbibliothek.