august 01, 2012

Mediegruppen "HUG!"

I forrige indlæg nævnte jeg mediegruppen "HUG!". Her kommer mere:


“HUG!” startede 1974 hos Suzanne Giese på Frederiksbergsallè 8.
Som tidsskrift skulde det udgives af forlaget “Tidene skifter” med fem numre om året med artikler fra yderste venstrefløj om boligkamp, kønsroller, Solvognsteater o.l.“Hug!” havde “på forskellige tidspunkter forskellig sammensætning omkring konkrete projekter”    og ligesom “Tiderne skifter” varierende adresser. Efter et par år hos henholdsvis Suzanne Giese og på Engvej 157, Kbh. S, flyttede de til Strandgade 46 under samme tag som SF`eren MB og MF typograf Kurt Brauer og journalist Gretelise Holm, omend ikke samme dør.   Samtidig står de dog også på Møllelodden 4 i Dragør.
De ledende i redaktionen var: Suzanne Giese, hendes mand, Claus Clausen, Niels Brunse, Jette Lundby Levy, Toni Liversage, Hans-Jørgen Nielsen og Signe Arnfred. Men mange andre kendte røde navne nævntes i forbindelse med tidsskriftet, og man anbefalede også bladet “SKUB” fra “Socialistisk Kulturfront”.

Som sagt havde mediegruppen “HUG!” forskellige “konkrete projekter”. I det statsarrangerede røde “Børneår” 1979 stod de for en udstilling om BRIS* med titlen “Det byder man børn” i “Huset” (=Projekthuset i Magstræde/Rådhusstræde,Kbh.). De tre personer, som fixede udstillingen var:
Willi Hansen fra Glostrup. Efter eget udsagn bankuddannet og på det tidspunkt arbejdsløs. Han havde i en årrække været et fremtrædende medlem i BRIS og modtog efteråret 1978 sammen med BRIS-pigen, Lone Post, den af BRIS og til BRIS-medlemmer tidligere oprettede Peter Sabroe-pris (tydelig nok som medieopstart til Børneåret ). Lone Post fra Christianshavns Burmeistergade, børneforsorgspædagog. Som nævnt ovenfor pris-modtager.Finn Vadmand, journalist. Ved artikler i bl.a. Information viste han  sig positiv til pågående samfundnedbrydning, og på lokalavisen Østerbro Avis havde  den faste skribent “Philosophia” sit hyr  med hans klassekamp. I “Workshoppen” fik han lavet 3 film: “Vort Kvartèr” om Gasværksvej, Kbh., hvor han en tid boede, - “Ej den mindste Fugl” om et husvildehus i Abel Kathrinesgade, Kbh., og “En By så blød som en Krop”. For sidstnævnte fik han 6400.- kr. af VS`eren arkitekt Harald Plums Fond, “1. Maj-Fonden”, som stiftedes 1972 til støtte for alle mulige arbejdskampe og strejker.Vadmand var i 1974 opstillet  som MB-kandidat i Kbh. på en “Boligliste” og fik 93 stemmer. Siden fandt han bolig i Gurre hos Lone Viskinde og var med i KAP (Kommunistisk Arbejderparti).

*) BRIS-udstillingen i “Huset” i “Børneåret” 1979 skulde naturligvis retfærdiggøre BRIS’s virksomhed. De havde pådraget sig øgenavnet “BarneRov i Samfundet”, fordi de i deres marxistiske kamp ganske udemokratisk tog 100 % stilling for barnet - hvad enten det havde ret eller ej - imod forældre, skole og enhver anden myndighed og lokkede børn til at løbe væk hjemmefra.  De 
vilde “bevise” at børn i udstrakt grad havde det forfærdeligt, blev 
tævet og misbrugt og ikke havde rettigheder.