april 17, 2007

Pas på sproget

Bloggen ”Budstikken”, som kæmper imod nedgøringen og forfladigelsen af vort danske sprog, gør opmærksom på, at Italien nu også - analogt med flere andre lande - slår fast, at landets officielle sprog er dets største nationale sprog, altså italiensk.
Europas lande indser åbenbart, at andre sprog kan trænge sig på i den forvrøvlede ”multikulturs” navn.
Sverige derimod har - for ikke at "krænke" nogen - afvist en sådan beslutning i rigsdagen.

Den svenske biblioteksforening gør i øvrigt opmærksom på 5 problemer i deres bogverden:

1. Læseforståelsen mindsker
Ifølge lærerforbundet synker læseforståelsen, d.v.s. selve grundlaget for indlæring. Tæt ved en femtedel af folkeskolens elever læser ingenting i fritiden. Lige så mange læser aldrig en skønlitterær bog i skolen. En fersk rapport fra skolevæsenet peger på alvorlige mangler i læse- og skrivekundskaberne blandt eleverne i de højere uddannelser.

2. Skolebiblioteker mangler
Skolebiblioteker med åbningstid på mere en 6 timer om ugen mangler i 6 af 10 grundskoler. En undersøgelse i 2005 viste, at 79 % af byrådsmedlemmerne ikke var indstillet på at bevillige yderligere resourcer, så alle grundskoler kunne få brugbare biblioteker i nær fremtid.

3. Færre bøger - færre steder at låne
Boglånene har været nedadgående de sidste 7 år. Udlånene på
folkebibliotekerne er sunket med 13 millioner bøger siden 1980. Det totale antal biblioteksbøger synker også - med ca. 700.000bøger om året siden 2003. Siden 1990 er 382 biblioteksfilialer blevet lukket (=mere end hver fjerde filial). Desuden er antallet af nyinkøb gået betydeligt ned.

4. Kløfterne øger
Kløfterne øger i anvendelsen af bibliotekerne, læsning af bøger og brugen af internet. Tæt på 90 % af de højt uddannede bruger bibliotekerne og læser bøger. Af de lavt uddannede er det 42 %, der besøger bibliotekerne, 71 % som har læst en bog og 47 % som benytter internet. Blandt de lavt uddannede gik læsning af bøger ned fra 81% til 71% fra 2001 til 2004, og brugen af internet gik ned fra54 % til 47 %, mens de højtuddannede lå på et stabilt højt nivau: over 90 %.

5. Over 80 % af kommunerne har ingen planlægning for biblioteker.
I henhold til biblioteksloven skal Sveriges kommuner udarbejde planer for deres biblioteksvirksomhed. I begyndelsen af 2006 havde kun 53 af landets 290 kommuner en aktuel biblioteksplan.