april 02, 2007

Ligesom gidselhenretninger

Apropos Agantyrs udmærkede blog om "Dhimmitude", som jeg af teknisk ukyndighed dsværre ikke kan forsyne med nedenstående kommentar på hans egen blog http://angantyr.blogspot.com/2007/04/klassisk-dhimmitude.html:


Er vi blevet forhårdede og ligeglade uberørte over for landbrugsdyrenes lidelser, hvad enten det drejer sig om grisetransporter eller halalslagtning? Myndighederne gav efter over for islamisk halalslagtning. De undskyldte sig med, at dyrene blev bedøvet lige inden de fik halsen skåret over, så blodet langsomt kunne løbe af. Men denne eftergivenhed virker også som en stiltiende accept af hjemmeslagtning, hvor der ikke er tale om bedøvelse. (Samme fremgangsmåde som fra muslimsk henretning af gidsler!). Har nogen hørt om at hjemmeslagtere er blevet anmeldt for dyreplageri og straffet efter loven?

Ikke nok med de umiddelbare lidelser, men slagteriernes halalslagtning indebærer også betaling til imamen, der fremfører en bøn til Allah. Pengene betales naturligvis af kunderne, og beløbet, som i Danmark årligt opgår til millioner af kroner, bruges til fremme af islamiseringen af vort land.