april 01, 2007

Mest simple og dyriske krigsmetode

Bær hijab eller bliv voldtaget! Siger Mostafa Chendid, der afløste afdøde Abu Laban som imam i København. ”Når en kvinde svanser af sted, så frister det mændene”, siger Mostafa
Hans undskyldning og forsvar for så grove forbrydelser som voldtægt er ganske uansvarlige, da de jo - hans stilling i betragtning - nærmest er en opfordring til overfald på vore kvinder. Han burde omgående sendes hjem til det land, han kommer fra og forbydes indrejse.

Afdelingslæge, Katrine Sidenius fra Rigshospitalets Center for Voldtægtsofre, har tidligere forklaret, at det mere end noget gælder en magtdemonstration og kvindeforagt, når mere end én mand deltager i en voldtægt eller et voldtægtsforsøg. Og det har vist sig at være tilfældet i hver 6. overfald ifølge en rapport fra nævnte Center for Voldtægtsofre. Centeret har kortlagt i alt 1100 henvendelser, og i 16 procent af henvendelserne var der mere end én gerningsmand. Disse deltager aktivt eller hjælper med. Der er tale om dyb kvindeforagt, og det handler om at demonstrere magt og ydmyge kvinder.

Voldtægt er den mest simple og dyriske krigsmetode, mennesket kan gøre sig skyldig til, og islamister fører jo krig mod os ”vantro” i det, de kalder ”Krigens Hus”, d.v.s. det geografiske område, som endnu ikke har kapituleret og overgivet sig til islam.
Kurven for voldtægter er stærkt stigende både i Danmark og i Sverige. Det ligner et bevidst mønster, en opfordring eller aftale, et våben som hver mand har ved hånden.
Vore landes naive og eftergivende regeringer mægter ikke at beskytte deres borgere, hverken børn, mænd eller kvinder. Sidstnævnte kan ikke færdes trygt på gaderne, men risikerer voldtægter af bindegale mandfolk fra pøbelagtigt rakkerpak.
Ovennævnte imam er ikke værdig at bo i vort land. Smid ham ud!