april 21, 2007

Hagekors og tørklæde

Søren Krarups sammenligning mellem hagekors og islamisk tørklæde
er naturligvis helt i skoven og må bero på vor tids manglende historie-
kundskaber.
Hagekorset har intet som helst med ondt at gøre, tvært imod. Som alle
ved - eller burde vide - er det et gammel symbol for - ølbrygning.
Humlen ved det er, at skoleundervisning er blevet nedgjort.
I sin tid lå der en grundsten - i Glyptotekets gulv med et stort hagekors som symbol på øllets basis for al kultur. Ser vi på historiens gang, ser vi hvor vigtig ølkulturen var. Øllet var langt sundere end mange byers drikkevand. I byen Goslar i Harzen måtte borgerne holde sig fra at komme urenheder i floden, når man skulle brygge øl af vandet. I middelalderens klosterregnskaber ser vi, at både munke og nonner tyllede adskillige potter øl i sig. I Tyskland har man holdt ølkulturen højt i hævd med store årlige fester i München, hvor man synger til øllets pris.
Brygger Jacobsen blev inspireret heraf til sit bryggeri i Brolæggerstræde.
Som en enorm misforståelse efter sidste krig brød man Glyptotekets
grundsten med hagekorset op af gulvet og gemte det bort for evigt (?).

En tysk mand med et skægt udseende prøvede i 1923 et rigtig hit, nemlig at kuppe sig til den store Bierstube i München. Derfra stammer sangen ”Bier her, Bier her, oder ich fall um”. Han havde højtflyvende planer om at samle alle Europas
folk under én hat, så der aldrig mere skulle være krig imellem dem -
altså nøjagtig de samme gode planer, som EU har.

Så man i stedet kunne samles fredeligt omkring bryggermesterens - Ölfass.

SKÅL.