december 11, 2006

Tilhænger af kvindestening og andre sharialove

Politikens Forlag har udgivet en biografi om imamen Reino Arild Abdul Wahid Pedersen, skrevet af Anders Rou Jensen. Århus Stiftstidende bragte en anmeldelse 21/11 ved Maria Faarvang mafa@stiften.dk.

Skulle Rou Jensen have glemt noget i biografien skal jeg gerne supplere:
Wahid Pedersen er født i 1954 og var i sine unge dage rockmusiker som så mange andre unge på den tid.
Beatles var på mode og unge mennesker sad med stearinlys, røgelsespinde og fyrede en fed på deres chillums. Deres forældre forstod sig ikke på ”subkulturen”.. De vidste ikke at Beatles sange forherligede både hash og LSD. Hvis de ængsteligt spurgte statens narkokonsulenter, Peter Schiöler og Tine Bryld, fik de det svar, at narkotika bare var en harmløs mode, og at de da kunne ryge en chillum sammen med deres pubertetsbørn!

68´ernes hashtåger gjorde mange religiøst påvirkelige for mystik og fremmede trosretninger, hvad enten det var Johannes åbenbaring, Talmud, Guru Maharaj…
De rejste til Himmalayas bjerge, til Kasmir, Nepal, Buthan...

(Docent Johannes Aagaard troede, at de unge hjemme i Danmark startede med interesse for religion og derfor rejste ud, og derude i Östen havde de så mödt brugen af narkotika. Jeg mener, at räkkefölgen er omvendt. Docenten rejste i övrigt til Indien for at redde vildfarne unge.)

I Indien blev Reino Pedersen hindu, men kvittede det til fordel for islam. Da var han 28 år gammel.

Det var dengang Islam var i fuld gang med kampen for verdensherredømmet. Både psykologisk og materiel krig samt den særlige krigsform, der hedder terror, kostede og koster fremdeles store summer. Noget fik man ved bistand fra Vestens naive befolkninger, noget fra den omfattende verdenshandel med olie og – narkotika. Sidstnævnte våben er ganske effektivt som et tveægget sværd: det betales med uhyre summer fra Vestens lande samtidigt med at Vestens unge bliver ødelagte og koster deres samfund dyrt som sløve padder eller - dør.
Reino Pedersen sluttede sig til ”Dødens Købmænd”, narkohandlerne. Han kunne ikke undskylde sig med ungdommelig uforstand. Han blev ved retten i Silkeborg 1983 sigtet for handel med 10 kg hash og indsmugling, men dømtes kun for de 5 kg - af mangel på bevis for de andre 5. Hash for flere 100.000 kr.! Til 15 - 20.000 chillums.....

Et år og fire måneder blev det til.

Allah er barmhjertig!