december 25, 2006

Milano er bekymret.

Man venter en invasion af rumænere fra 1. januar


- en invasion på 40.000 rumænere, men nægter at tage imod dem ”Vi er allerede en slags hovedstad for ulovlige bosættelser.”

Nu mangler der kun nogle dage til den 1. januar 2007, hvor Bulgarien og Rumænien får adgang til EU. Det vil for Milano rimeligvis betyde en invasion på omkring 40.000 rumænere, som til stor del vil være zigøjnere. Bulgarerne foretrækker Grækenland, men rumænerne Italien, og specielt Milano. ”I intet andet land i Europa er der sådan en accepteret ulovlighed og en så stor mulighed for at omgå reglerne,” siger Matteo Salvini, byrådsmedlem i Milano for partiet Lega Nord.

Han nævner nogle tal for at gøre det tydeligt: i Milano er der fyrre nomadelejre, hvoraf kun 8 har papirerne i orden. De resterende 32 (d.v.s. 80 %) er ulovlige.

Man har altså for længst nået og overskredet grænsen for, hvad man kan tage imod af zigøjnere. Der er ikke plads til flere. Det er rigtigt, at mange rumænere har nået en acceptabel grad af integration. De arbejder og har indpasset sig, men det er også rigtigt, at mange andre får de irregulære køer til at vokse. Derfor - før vi tager imod denne nye flodbølge af indvandrere - er det nødvendigt at genoprette lov og orden og sløjfe alle de ulovlige besættelser i byen.

For at kunne gøre det, er kommunens gode vilje ikke nok. Det er nødvendigt, at regeringen og EU griber ind. Det er da rigtigt, at de to lande fra første januar bare kommer ind i EU og, at de skal overvåges i tre år, før de opnår alle rettigheder som europæere, men der er risiko for, at zigøjnerne kommer med det samme og - med samme status som f.eks. franskmænd og tyskere. Der har været nogle fortilfælde i EU, siger Salvini.
Vort eget Italien er blevet optaget i EU uden, at det var i orden med Maastricht-nivauerne.

Og for at vende tilbage til Rumænien, så har der netop indenfor de sidste måneder været to sammenstød i Bryssel, som belyste den absolut ”ikke-europæiske” situation, hvad angår menneskerettigheder og de umenneskelige forhold for forældreløse børn i Rumænien, meget grove tilstande, som dog ikke har forhindret EU i at tage imod Bucarest.

En appel til den italienske regering og indernrigsministeriet om at tage stilling til risikoen ved denne masseindvandring er også blevet fremført af socialsektoren i byrådet i Mariolina Moioli.
Salvini understreger, at alt det, som indgår i ”Stor-Milano”, er borte, når talen kommer på zigøjnere. De selvsamme ”røde” kommuner - med nogle få undtagelser - vil ikke høre tale om at modtage zigøjnere, med det resultat, at størstedelen af lejrene ligger inde i byen, i nogle tilfælde endog i centrum, som f.eks. den ulovlige besættelse i Via Monte Bisbino.

Eftersom regeringen ikke reagerer, funderer man på, om man skal involvere privat socialforsorg, men Salvini mener, at man først må have orden i sagerne, inden man foretager sig noget sådant...