december 19, 2006

En millionforretning

Apropos Ringsmoses kronik i Fyens Stiftstidende, som både Hodja og Snaphanen nævner:

Husker I de "apatiske" børn i Sverige?

”Asylmodtagning er en millionforretning” skrev den norske ”Dagsavisen” 20. juni 2003, da A/S ”Hero Mottak og Kompetanse”s viste overskud på fire millioner kroner på ét år efter en omsætning på 97 millioner! De drev 24 asylmodtagninger!
Og mange nye kom til. I 2003 var der i alt 138 i Norge, betalt af skatteborgerne med 1,13 milliarder.

I den svenske bog ”Ögonblick i själva verket”, skrevet under pseudonymet ”Bam Eson Claar” i 90´erne fortæller en leder om det utrolige sløseri og bedrageri.

Siden kom historien om de ”apatiske” børn, noget helt specielt for Sverige.
Psykiatrien er ofte blevet misbrugt. Totalitære regimers politiske modstandere risikerer at blive spærret inde på sindssygehuse e.l. Selvom Danmark vistnok ikke har haft så grove overgreb, så har vi dog haft politisernde psykiatere. At almindelige mennesker kalder politiske modstandere ”idiot” eller ”sindssyg”, er ligegyldigt, men kommer beskyldningerne fra en psykiater, har de en anden vægt.

Asylansøgeres børn i Sverige holdt op med at lege, tale, spise og lå apatiske hen. De havde deres forældre i nærheden og om dagen også sygeplejersker, men - ikke om natten.

Mistanker om, at det var bedrageri og teaterspil, bredte sig.
En politimand i Nordland, som specielt havde med udvistes hjemtransport at gøre, udtalte sig en dag til en journalist. I stedet for at granske indholdet af politimandens beretninger, anmeldte journalisten ham for ”diskrimination”. Politimanden havde observeret, at de apatiske børn forandredes, så snart de kom op i flyet: De kunde gå uden kørestol og spise med god appetit.

Men almenheden fik ikke noget at vide. Så endelig i 2005 kom det frem i Svenska Dagbladet, at en rejseburaukæde i den tidligere Sovjetunion havde specialiseret sig på ”asylrejser” til Sverige. De havde ikke bare kontor i Skt. Petersborg og Moskva, men også i Kaukasusstaterne. De gav tips til forældre om, at børnene skulde virke apatiske i Sverige og gav detaillerede instrukser om hvordan. De reklamerede med skilte som ”Vil du blive svensk statsborger?” og oplysninger om, at de havde skaffet 700 personer asyl i Sverige.

Man skulle ikke tage sine papirer med til Sverige, for så risikerede man at blive hjemsendt.
Men man kunne finde tilforladelig hjælp hos præster og Svenska Kyrkan.
Og man navngav endog en række advokater og russiske kontakter.

Den største gruppe af de dengang 424 tilfælde af apatiske ”flygtninge”børn i Sverige kom fra de muslimske Kaukasusegne. Andre fra Jugoslavien.

Rejseburauet gik under jorden, da det russiske politi foretog en razzia.
Kilde: Svenska Dagbladet, Expressen m.m.Afslag på asyl fører - ligesom i Danmark - til nye ansøgninger. Det koster umådelig mange penge. Gode intægter for læger, psykiatere, psykologer, advokater, tolke etc. etc., som derved har interesse i at holde systemet kørende.