december 11, 2006

Rene svinerier 9

I 1858 følte H.C.Andersen sig provokeret af, at man ville kassere den hidtidige ABC-bog og lave en ny. Han skrev så selv et forslag - med en ironisk indledning, som kunne have været brugt igen i 1970`erne, da al gammel pædagogik og paratlæren blev sat på porten. Sådan begynder han historien om Abc´en:
”Der var en Mand, som havde skrevet nogle nye Vers til ”Abc-Bogen”; saadan to Linier til hvert Bogsatv, ligesom i den gamle Abc; han syntes, at man skulde have noget Nyt, de gamle Vers var saa forslidte, og han syntes nu altid saa godt om sine egne.”
Tja, enhver so synes bedst om sine egne grise!

Vi skal ikke her gengive hele indledningen og ABC-versene. De er skrevet i firfodede jamber ligesom i den gamle ABC og i Den Store Bastian: ”Paa Vesterbro en Neger gik”.
Men her er digterens forslag til bogstaverne G og S

”G. Galten. ”Om Galten end faaer Ring i Næsen.
Han lærer ei det fine Væsen.”

S. Sviin ”Lad det Dig ikke gjøre hoven
At Du har mange Sviin på Skoven”

Dette vers hentyder tydelignok til oldensvinene og en storbonde eller herremand, men i Molbechs samling af Danske Ordsprog, Tankesprog og Riimsprog fra 1830 betyder den ordsproglige talemåde ”at have svin på skoven” noget ganske andet, nemlig at man ikke er ved sine fulde fem. Hænger udtrykket mon sammen med den rus, som svinene ifølge Linné kom i, når de fyldte sig med olden?