december 29, 2006

Medieforsker Frands Mortensen

Det er morsomt at Frands Mortensen i JP 25/12 er forarget over de skrækkelige mennesker, der ”brugte deres tid (i Radiorådet) på at fremføre politiske synspunkter” og drage ”rundt i landet og udføre undergravende virksomhed over for Danmarks Radio”.

Hvordan var det med Mortensens egen indsats som lærer ved Journalisthøjskolen, da han sammen med 8 kommunistbegejstrede journalistelever og en lærerkollega skrev bogen ”Ikke et Ord om Ytringsfriheden”, udgivet på forlaget Modtryk? Formålet med bogen var at give anvisning på, hvordan man kunne ødelægge de borgerlige aviser indefra ved at blive ansat på redaktionerne. Målet var om muligt at vælte samfundet. Har Mortensen glemt det?

Og sin og samboen Vibeke Brobys indsats gennem Socialistisk Lytter og Fjernseerforbund i 70´erne ?
Eller hans indsat for journalist Erik Thygesen, som var blev fyret fra sit job i DR?