december 21, 2006

Svar fra udenrigsministeriet

Sendt: fr 12/8/2006 11:26
Til: permol@um.dk
Emne: Kommentar fra Åse Clausen Bjerg


Kære Per Stig Møller
Selvom jeg principielt bifalder den danske deltagelse i Irak-krigen, så falder det mig altså for brystet, at du siger, at ALLE var uvidende om religionens betydning. Det er da primært de danske politikere. Vi er mange, der har gjort opmærksom på, at man ikke kan løse problemer ad politisk vej med dem, der løser dem ad religionens vej.

De sidste 30 år er der blevet gjort opmærksom på islams væsen og betydning i politisk sammenhæng, og jeg har personligt opfordret dig til at sætte dig bedre ind i islam. Jeg skrev, at jeg IKKE agtede at sende dig oplysninger, fordi jeg vidste, at du IKKE ville læse det.
Resultatet af, at politikerne ikke har sat sig ind i islam er katastrofal for Danmark og hele verden. Men nok om det.

Jeg vil bare gøre opmærksom på, at det langtfra er ALLE, der har været så uvidende, og så håber jeg, at du/I har lært lidt af erfaringen.

MVH
Cand. mag. Åse Clausen Bjerg

- - - - -

Svar fra udenrigsministeren
Date sent: Fri, 8 Dec 2006 18:27:42 +0100
Se nedenunder


Tak for dit brev.
Jo, vi har alle lært af erfaringen, således også f.eks. USAs tidl.
udenrigsminister Allbright, der skrev noget tilsvarende i sine erindringer The Mighty
and the Almighty i sommer. Jeg har selvfølgelig både set, hvad du sendte og i tidens
løb læst meget, herunder Koranen, og bl.a. skrevet herom, men den store betydning
for terroristerne og den sympati dise har vundet, er altså ikke forudset af så mange.
Med venlig hilsen Per Stig Møller.

Cand. mag. Åse Clausen Bjerg