december 15, 2006

Juridiske problemer i Sverige

Islam er som bekendt både religion og politik. Moskéer og koranskoler er poltiske platforme (for fremmed magt, kan man vel sige?).

I Stockholmsmoskéen, som styres af Det muslimske Broderskab, solgte man i 2005 båndindspilninger med opfordringer til at myrde jøderne, disse urene, upålidelige, fejge brødre til aber og svin. Nogle af båndenes tekster blev udsendt af svensk radios ”Ekoredaktion”.

Man kan knapt forestille sig mere hadefulde og ækle tekster, mente justitskansler (= rigsadvokat) Göran Lamberts, men undlod alligevel at rejse sag. Han undskyldte sig med, at han ikke havde kunnet få fat i båndene. ”Det er ikke almindelig antisemitisme”, forklarede han, ”men resultat af krigen i Mellemøsten!”.
Selvom justitsminister Bodström tidligere havde lovet i rigsdagen, at man særligt ville prioritere den voksende hets mod jøder, stak Lambertz altså halen mellem benene.
Avisen Expressen var med god grund forarget over justitskanslerens nye tolkning
Den svenske Helsingforskommité for menneskerettigheder har tidligere påpeget, at kun 1,5 % af anmeldelser til Justitskansleren fører til tiltale, mens der ved domtolene rejses tiltale i hvert femte tilfælde.

Nu har Sverige juridiske problemer igen:

I somres var der opsat en demonstrationsplakat i Malmö. Hagekors = Davidsstjerne..
Kammeranklageren afviste hurtigt sagen. Så spurgte nyhedsburauet TT: Er der ikke forskel på, om demonstranterne bruger hagekorset til et antisemitiskt budskab eller sætter lighedstegn mellem staten Israel og Hitlers Tyskland?

Jo, det bekræftede Overanklageren, som har ansvar for emnet ”hadefuld tale”, men pointerede, at det var svært at skelne. Han kritiserede ikke kammeranklageren for hans afvisning af sagen som ”ikke strafbar”, men pointerede, at dermed var den slags plakater ikke frit frem i fremtiden.

Straks efter demonstrationen i sommers, mente han ellers, at sagen burde prøves ved domstol.