juli 23, 2006

Sverige som giftetante

Antallet af danskere, der flytter til Malmø, er 7-doblet siden 1999 skriver JyllandsPosten

En del flytter sikkert på grund af besværet med at finde bolig i København – og helst til rimelig pris. Men hver femte tager derover på midlertidigt ophold for at få familiesammenføring med en udlænding eller flere. Man kan vel gætte på, at størstedelen af disse ”danskere” selv er udlændinge, som har opnået statsborgerskab eller permanent opholdstilstand. De gifter sig jo fortrinsvis med en landsmand, måske en kusine eller fætter, som de har været forlovet med siden børneårene – måske uden at have set vedkommende.

Sverige virker altså som giftetante og skaffer Danmark flere udlændinge på halsen.

Vore blåøjede politikere har nok ikke forudset, at dette flytteri ville blive så stort.

Nogle kunne mene, at ”Hvem Sverige gør til svenskere, er deres eget problem!”, men er

det nu også det? I betragtning af de gamle nordiske konventioner om, at man frit kan bosætte sig og arbejde i et andet nordisk land, kan Sveriges hurtigt accelererende islamisering blive en slem bet for Danmark. Det er ikke rart at have et socialistisk muhammedansk land med diktatoriske metoder i ryggen.

Sagen burde faktisk rejses i Nordisk Råd.