juli 07, 2006

Svensk valgsystem - som i en bananrepublik?

(grafik: www.bgf.nu )

Ved valg i Danmark viser man den valgforordnede sit tilsendte valgkort, tjekkes af på en liste og får udleveret en temmelig lang seddel. På denne ene lange seddel står samtlige opstillingsberettigede partier angivet med deres kandidater. I boxen krydser man af på denne liste, hvilket parti eller hvilken kandidat, man ønsker.

Men i Sverige er der noget ravruskende galt fat med valgsystemet. Det forudsætter, at alle svenskere samt alle andre, der besøger landet, er gode og ærlige.

Man tror ikke sine egne øren, når man hører om valgsystemet i Sverige!

Man går til valgstedet med sit tilsendte valgkort.

I det frit tilgængelige forlokale – inden man når ind til de valgforordnede – ligger stemmesedlerne fra de opstillingsberettigede partier. Hvert parti har sine egne valgsedler med navne på kandidaterne (lay-out og bogstavstyper er ens). Stemmesedlen er ikke større end et postkort, så den kan ligge i den almindelige kuvert, man får udleveret inde i valglokalet, når man viser sit valgkort.

Har man valg til rigsdag, län og kommune samme dag, har stemmesedlerne forskellige farver. Farven – men ikke krydset, man sætter – kan ses gennem et hul i kuverten.

Da personer i forlokalet kan se, hvilken partistemmeseddel man vælger, så tager mange mennesker flere forskellige på een gang med ind i valglokalet, men sætter naturligvis kun kryds på een seddel. Lægger den i kuverten og putter den i urnen.

Nu siger det sig selv, at disse bunker med løse partistemmesedler på et bord nemt kan ”forsvinde”. Og det gør de da også, og det er noget man regner med som givet. De gamle etablerede partier har vælgere nok til på skift at overvåge deres egne partistemmesedler rundt omkring, men det kan mindre partier ikke. Det skal dog nævnes, at hvis der ikke findes stemmesedler fra ens parti på valgstedet, kan man – med fuld gyldighed – skrive partinavnet på en blank stemmeseddel, men hvormange vælgere ved det? Og stoler på reel behandling?

Det svenske valgsystem er altfor let at lave humbug med. Det bliver ikke bedre af, at stemmesedlerne en tid før valget ligger frit fremme på posthusene for dem, der vil brevstemme. Hertil kommer chancer for fusk ved de regler, der findes for at bistå vælgere, der ikke kan klare sig selv.

Det ukontrollable valgsystem åbner faktisk endnu større muligheder for valgfusk end det, der er nævnt her!

Sverige, som har så travlt med at ville kontrollere alt og alle, og fortælle andre lande, hvor skabet skal stå, bør som et civiliseret land indføre et mere sikkert valgsystem.

Kilder: British Helsinki Human Rights Group (BHHRG) rapport om Sveriges valgsystem 2002:

http://www.oscewatch.org/CountryReport.asp?CountryID=51&ReportID=83

Artikel I Nordjyske Stiftstidende 13.6.02