juli 29, 2006

Manipulering i det skjulte

Verdensregering

Ved Bilderbergs hemmelige møde i juni 1991 i Baden Baden i Tyskland under overværelse af bl.a. daværende guvernør BillClinton udtalte en af Bilderbergs absolutte topfolk,industrimagnaten David Rockefeller, bl.a. følgende:

"Vi er taknemlige over for Washington Post, New York Times, Time Magazin og andre store nyhedsblade, hvis ledere har deltaget i vore møder, og som har holdt deres løfte om tavshed i omkring fyrretyve år."

Han fortsatte med at forklare: "Det ville have været umuligt for os at udvikle vor plan for hele Verden, hvis vi havde været genstand for befolkningens lys i alle disse år. Men Verden er nu mere avanceret og forberedt til at gå videre mod en Verdensregering. En overnational magt af en intellektuel elite og Verdensbank er helt at foretrække frem for de selvstændige, nationale beslutninger, som det er praktiseret i de forløbneårhundreder."

Bilderbergs mål er åbenbart en Verdensregering, og Verdens befolkning bliver kynisk ført frem til Verdensdiktatur - "Verdensherskeren i dette Mørke" står skjult bag skjulte beslutninger.

I stedet for at spørge, hvad jeg havde imod Bilderberg, kunne Anders Fogh Rasmussen ærligt have oplyst dette ved mødet den18.9.2000 i Skive Hallerne, hvor jeg stillede følgende spørgsmål:

Hvad er Bilderbergs ærinde og opgave?

Hvad betyder Bilderberg for Danmark? og

Hvad er din funktion i Bilderberg?

Spørgsmålene er lige så aktuelle i dag som dengang, og jeg spørger yderligere: Hvilken rolle spillede Bilderberg i optakten til krigene i Bosnien, Hezegovina og Kosovo? Og hvilken rolle spiller den nu i Israels nye kamp for overlevelse? Som deltager i Bilderbergs møder kunne og kan Anders Fogh Rasmussen ikke være uvidende.

Jeg beder om dit svar Anders Fogh Rasmussen.

Yderligere oplysninger om Bilderberg kan hentes på under overskriften The Architecture of Modern Political Power, hvor også navne på deltagerne i Bilderbergs møde den 15.-18. maj 2003 i Versailles iFrankrig kan læses.

27.7.2006

Venlig hilsen -

Jørgen D. Grønbæk