juli 08, 2006

Flere og flere voldtægter i Sverige

De seneste opgørelsser fra Brottsförebygganderådet (det kriminalpræventive Råd) viser en stigning fra 2004 til 2005 på 44 %, nemlig fra 2.631 til 3.787 anmeldte tilfælde (10 om dagen!).

Ser man alene på voldtægter af piger under 15 år er stigningen 64 %.

På tiårs perioden 1995-2005 udgør tallene en stigning på henholdsvis 122 % i alt, men for piger under 15 derimod hele 193 % !

Trods den stadig stigning i voldtægter er det kun få sager, der fører til domfældelse. År 2000 anmeldtes der 300 fuldbyrdede voldtægter mod børn, hvoraf kun 59 førte til tiltale. Anklagemyndigheden opgiver ofte for hurtigt og frafalder tiltalen. I 20-30 % af tilfældene i Stockholm taler man ikke engang med barnet. Måske skyldes det, at både forældrene og de sociale myndigheder ved, hvor svært det er at få en fældende dom.

(Kilde: BRÅ via Världen idag 7.7.06 m.m.)

Kan kvinder forsvare dig mod voldtægter?

I følge gældende våbenlov er peberspray et våben og kræver derfor licens, men Lennart Gabrielsson fra politiledelsen i Stockholm synes, at man skulle åbne for muligheden, at lade kvinder have peberspray i lommen.Kyskhedsbælte

En ung, gæv kvinde i Nordland Nadja Bjørk, 20 år, har sat en buksesikkerhedslås i produktion. Låsen sættes oven på den almindelige bukselås. Det kræver to hænder at åbne den, hvilket giver pigen en ekstra chance til at frigøre sig ved et eventuelt overfald af en sexforbryder. Låsen har allerede vist sig nyttig i praxis.

Låsen kan købes hos Nadja Bjørk, Furugatan 14, 931 41 Skellefteå, mobil: 070-2770396