juli 15, 2006

Svensk politisk "forskning".

Dagens Nyheter (og Snaphanen) bragte fornylig en artikel af en Ulla Ekström von Essen og Rasmus Fleischer, henholdsvis fil.dr. i idéhistorie og doktorand ved Samtidshistoriska Instituttet, begge ved Södertörns Högskola.

På bestilling fra og i samarbejde med Integrationsverket har de lavet ”en undersøgelse” af Sverigedemokraternes ideologi og deres politiske aktivitet i 29 kommuner. Som man alt for tit aner, resulterede ”forskningen” i et forud fastsat mål. SD har ikke bare konservative vurderinger, nej, de er på alle måder beslægtet med Hitlers parti, de er racister, fremmedfjendtlige, antisemitiske, nationalchauvinistiske, etno-nationalistiske - - - og populistiske.

Det sidste adjektiv, som jo betyder, at man spiller på befolkningens ønsker og vurderinger, får hele denne svada af ”forskernes” politiske nedrakninger (pas på tonen!!!), til at slå kolbøtte.

For dermed erkender man jo, at en væsentlig del af den svenske befolkning deler SD`s synspunkter. I disse venstrevredne ”forskeres” øjne slægter befolkningen altså Hitlers parti på, er racister fremmedfjendtlige, antisemitiske, nationalchauvinistiske, etno-nationalistiske etc. Og de går videre endnu, for minsandten om ikke det står lige så ilde til i andre europæiske lande, men Guderne være lovet ”har inget populistisk och framlingsfientligt parti fått parlamentarisk fæste” i Sverige sådan som det exempelvis er sket i Danmark, hvor ”Dansk Folkparti osynligt kan diktera invandringspolitiken” (sic! Partiet er nu ret synligt og deres indvandringspolitik har støtte ikke bare i regeringen, men langt ind i socialdemokratiet, hvilket ”forskerne” har ”overset”).

”Forskerne” konstaterer, at SD ikke har udrettet noget videre i de 29 kommuner, hvor de sidder. Ikke så mærkeligt ud fra deres antal og Sveriges almene mangel på demokrati. Det skal her siges til ”forskernes” ære, at de dog ikke undlader at fortælle følgende fact: da SD valgtes ind i kommunestyret i Malmø, skyndte kommunestyret sig at indskrænke antallet af byrådsmedlemmer, for at holde SD udenfor. ”Forskerne” indrømmer, at det var et ”demokratisk dilemma”, - NB ikke fordi SD bliver udelukket, men fordi ”æven andra småpartier stængs ute”.

De må dog samtidig konstatere, at partiet og dets synspunkter tager til, ikke mindst i Skåne, måske gennem påvirkning fra Danmark? Eller historisk betinget?

SD behøver ikke at fortvivle. Den multikulturelle Södertörns Högskola har tidligere gjort sig bemærket som den högskola i Sverige, som tegnede sig for mest fusk. Man snød og fuskede 4 gange mere end på Mittuniversitetet, som var den mest reelle i landet.