juli 15, 2006

Hvorfor EU bør ødelægges og det snart

af Baron Bodissey, Östrig

Mandag, 05. Juni 2006

Oversat fra engelsk af Anders Bruun-Laursen

Spydpigen har modtaget dette dokument. Det er meget langt og derfor umiddelbart uegnet til en blog, men da det er et meget vigtigt dokument vil jeg bringe det i flere afsnit.

Her er så afsnit 1:

Den kendte blogger Fjordman indleverer denne rapport via Gates of Vienna. Han har offentliggjort et andet essay beslægtet med dette i Brussels Journal: Is the Nation State Obsolete?

Jeg ved, at mange amerikanere og europæere har afskrevet Europa som mere eller mindre allerede tabt til islam. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke også somme tider tænkte således, men jeg ser opmuntrende tegn på et reelt skifte i den offentlige mening under overfladen. At dømme ud fra informationer fra det ekstremt høje antal tyskere, der er fjendtlige mod islam, tror jeg stadig - eller håber jeg i det mindste - at Europa kan reddes. Men dette håb afhænger af den fuldstændige ødelæggelse af den Europæiske Union i bund og grund.

Europa vil dø. Så enkelt er det

I sin bog Eurabia: The Euro-Arab Axis påpeger Bat Ye’or med rette, at europæerne aldrig har stemt for denne sammenslutning med den islamiske verden med massiv muslimsk indvandring og kulturel mangfoldighed. Dette er nært knyttet til opkomsten af den Europæiske Union, som har flyttet magten fra folket og den demokratiske proces til studehandeler bag kulisserne indgået af korrupte Euro-Aabiske embedsmænd og bureaukrater. Adskillige iagttagere har bemærket, at der er alvorlig uoverensstemmelse mellem den europæiske elite og almindelige borgere. Dette er overvejende muliggjort af EU.

Jeg har hørt vendingen ”neo-feudalisme” brugt om EU. Der er bestemt visse elitegrupper i Europa, som aldrig rigtigt har accepteret tabet af magten til ”pøbelen” og tror, at alt, hvad der er galt i Europa skyldes ”populisme”, som andre kalder demokrati. Det er også disse folk, som skabte Euro-Arabien (officielt Euro-Mediterranien o.a.) og ”glemte” at rådspørge offentligheden om disse planer. EU skal ses i dette lys som en faktisk slow-motion afskaffelse af eropæisk demokrati - forklædt som noget andet. EUs virkelige styrke er at afgive national suverænitet til en ny herskerklasse af bureaukrater, et nyt aristokrati, og et tilbageslag til før-demokratisk tid.

Jeg er virkelig bekymret for et fuldstændigt sammenfald af vort demokratiske system. Det er allerede forlængst svækket af EU, FN osv, og nu har vi også direkte fysiske trusler fra muslimerne mod ytringsfriheden. Vi almindelige europæere styrer ikke længere vor egen skæbne. Sverige f.eks. er i virkeligheden ophørt med at være et demokratisk land, efter min mening. Vi må tilbageerobre demokratiet - ellers er det sket med Europa.