juli 10, 2006

Magtdemonstration

Som før nævnt finder der usædvanlig mange voldtægter sted i Sverige. Avisen ”Världen i dag” har derfor spugt politiet, hvad de gør for at nedsætte antallet af voldtægter, men svaret er ret tåget:

”Vi kan ikke have en strategi for hver enkelt type forbrydelse. Vi har flere overordnede strategier, som er i gang eller snart begynder for at forbedre politiarbejdet.

En national strategi for polismæssigt forebyggelse af kriminalitet begynder snart, hvor vi fortsætter med at udvikle vel fungerende metoder og efterforskningserfaringer. Formålet er at finde en strategi med ensartede retningslinjer og ensartede metoder, så at det ansvar, der hviler på det nationale, regionale og lokale nivau bliver mere tydeligt. I strategien skal samarbejdsformerne med de sociale myndigheder og og andre aktører gøres klarere. Kan vi forebygge kriminalitet, så rammes færre mennesker af forbrydelser og det vil desuden frigør resurcer til bekæmpelse af anden kriminalitet. Og til efteråret indleder vi et strategiarbejde angående vold inden for tætte relationer. Og for det tredje gennemfører vi en national kriminalteknisk strategi, som udarbejdes i år. Det indebærer at den kriminaltekniske virksomhed skal få en sammenkædet national ordning. Det handler bl.a. om, hvordan vi skal arbejde med DNA-teknik, hvilket kan få stor betydning for at løse voldtægtsforbrydelser og også påvirke voldtægtsmænd…”

Du gode!

Mens græsset gror, dør horsemor!

Forebygge kriminalitet – den psykologsnak har vi hørt på i årtier. Børn der har siddet skævt på potten...

Skyldes de mange voldtægter i Sverige sexbegær? Mon ikke det snarere gælder at vise sin indædte kvindeforagt ved en primitiv magtdemonstration af den type, man ser benyttet under krig for at ydmyge befolkningerne i besatte eller erobrede lande?