juli 28, 2006

EU´s overvågningscenter i Wien,


EUMC, driver ”forskning” i racisme og fremmedhad med informationer fra deres netværk i EU-landene. Men al videnskabelig forskning kræver faktisk exakt definition og planlægning, ellers er det ikke videnskab.

Så er det propaganda.

I henhold til EUMC kontrolleres massemedierne. De er allerede underkastet ”frivillig” censur (selvcensur) gennem etiske regler, bl.a. om race, nationalitet og religion. En journalistisk EU-pris findes til formålet og ønskes suppleret med en mediepris for tolerance. (Tolerance! At være tolerant betyder at acceptere noget, som ellers er uacceptabelt.)

EUMC driver ”systematisk, kritisk overvågning” af massemedierne.

Sverige er nok det land, som helst efterkommer kravene. Måske fordi Sverige har en forkærlighed for forbud og kontrol, eller fordi Sverige ville gøre sig til under statsminister Perssons EU-formandsskab. Han drømte jo åbenbart om at blive præsident for EU-staten.

Svenske massemedier vil åbenbart helst slippe alt besvær angående ”racisme” etc. etc. De

undgår derfor konsekvent at nævne, at forbrydelser er begået af indvandrere. Det kan let resultere i modsat effekt, nemlig at man tillægger indvandrerne endnu flere forbrydelser end dem, de reelt har begået, og dermed skaber yderligere vrede i befolkningen. I hvert fald giver fortielserne et helt falsk billede af kriminaliteten, og holder befolkningen i uvidenhed om landets rette tilstand.

Det kan give bagslag en dag.

På svensk initiativ skal også internettet overvåges i EU. Inspireret af en stor holocaust-konference efteråret 2000 og den evige fokusering på nynazister inviterede den svenske statsadvokat jurister og politi fra EU´s medlemslande til 4 dages konference i Sverige i februar 2001 angående brugen af internet. Man enedes om at danne et netværk for intern information og rejse krav i EU om indskrænkninger i ytringsfriheden på internet. Desuden krævede man, at oplysninger om, hvor e-mailene går hen, og hvad man søger på internet, skal opbevares så længe, at retssystemet kan nå at bevise, at man har overskredet reglerne for de udefinerede ord: racisme, fremmedfjendtlighed og diskriminering.

Kilde: EU´s ”Rapport fra den rådgivende kommission til bekæmpelse af racisme og fremmedhad af 23. maj 1995 (6906/1/95)” m.m.