juli 22, 2006

Hvad med en dansk Argusrapport om socialt bedrageri mod staten?


Selvom Sveriges regering hævdede, at integrationen gik godt, bestilte den alligevel en undersøgelse hos Migratrionsverket (indvandrervæsenet) for at få alt under kontrol.

Redegørelsen - ”Projekt ARGUS” - spænder over to år og afleveredes 31.12.2000. Den afslørede uhyrlige svindelmetoder og millionbedragerier over for staten. En slem overraskelse og projektet blev tiet ihjel. For det kunne skabe ”fremmedhad”!

Millionbeløb ødsles bort, mens der er stadig færre resurcer til skoler, ældreforsorg, hospitaler, politi, postvæsen, landets forsvar etc.

Argusrapporten blotlagde statens slendrian:

De mest almindelige bedragerier gjaldt illegalt ophold i Sverige. Personer som var blevet udvist eller savnede opholdstilladelse blev boende og udnyttede velfærdssystemet, når blot de een gang var indført i folkeregistret.

Mange med opholdstilladelse fik alderspension, socialbidrag, børnebidrag, forældrepenge, flerbørnstillæg, boligstøtte, m.m., skønt de opholdt sig i udlandet, angiveligt på grund af ”bedre klima”, ”sørge for slægten” og ”tage sig af huset derhjemme”. Svensk opholdstilladelse beholdt de af økonomiske grunde! Men hvordan kan man bo i et land, man efter eget udsagn er flygtet fra på grund af ”undertrykkelse og forfølgelse”?

Fingerede tilknytninger, som kunne give permanent opholdstilladelse, købtes og solgtes på det frie marked: pro forma ægteskaber blev indgået med den højstbydende eller mod en fast pris fra 75.000 kr. og opefter.

Personer med opholdstilladelse optrådte undertiden med flere identiteter. De søgte asyl under nyt navn for at ”forbedre økonomien” samt ”muliggøre yderligere indvandring”.

Konklusion af Argusrapporten: staten havde fuldkommen ansvarsløst forsømt opsyn med de fremmede til skade for den svenske befolkning

”Argusrapporten” handler alene om svindel og bedrageri mod staten. Hertil kommer megen anden kriminalitet, som rammer skatteborgerne.