december 16, 2014

Sverige ødelægger enhver al-nordisk tanke

At Sveriges rabiate indvandringspolitik opfattes som en trussel av både Norge,Danmark og sikkert også med Finland, må stå glasklart med tanke på de nordiske aftaler, der sikrer fri bevægelighed af arbejdskraft og sikrer alle, der omfattes af de fælles aftaler, det pågældendes lands sociale rettigheder.
Den dag det svenske velfærdssamfundet bryder sammen og det er ikke et spørgsmål om, men hvornår dette vil ske, da er sandsynligheden for at myriader af bidragsafhængige indvandrere kommer som “locus” at sværme over de andre nordiske landes grænser og man kan antage at disse sociale flygtninge fra Sverige allerede inden afrejsen er fuldt på det klare med de “rettigheder” man kan kræve i Norge eller Danmark.

Jeg håber inderligt at man fra Dansk/Norsk side inden dette skrækscenario bliver virkelighed, gør de lovmæssige ændringer der kan forhindre en invasion af flere hundrede tusinde mennesker fra Sverige man med dagens regelværk kan blive tvunget til at forsørge.

Sverige i dag må anses som et både politisk og socialt blylod i forhold til den ånd og de forhold der lå til grund for den Skandinaviske tanke og de friheder og rettigheder disse aftaler gennem mange år har givet os i Skandinavien.
Konsekvenserne af Sveriges ekstreme indvandringspolitik, kommer i uoverskuelig tid at sætte grænser mellen de fra gammel tid Nordiske Broderfolk, da konsekvenserne af Sveriges politik ikke kan begrænses til bare Sverige her i Norden.

Kilde:  PFEP   Kommentar (fra Snaphanens blog (?) 11.12.2014 (med små rettelser)