december 04, 2014

Forskning

Overskrift: Forskere siger: SD's vælgere er intolerante
"Hertil kunne man svare, at så må den svenske elite da få udskiftet dette forfærdelige folk. Men det er de jo allerede i fuld gang med."
Ole Gerstrøm

Ja, indvandring fra hele verden.

Sverigedemokraternas vælgere er intolerante, noget af det skrækkeligste man kan være!
Dermed er det naglet fast i det svenske folks officielle bevidsthed.

Aldrig har der været så mange experter, forskere, undersøgelser, rapporter, konklusioner etc. etc. som det sidste halve sekel, hvor psykologi kom i højsædet og udnyttedes politisk. Jeg husker udmærket Mentalhygiejnens Forskningsinstitut, som blev oprettet af den rygteomsuste Eggert Petersen midt i 1960'erne. Han syntes, at alle skulde have en minimumløn (= folkepensionen) fra  en myndighedsalder på 15, ligegyldigt om man arbejdede, studerede eller "rekreerede sig" og mange andre gode ideer. Socialforskningen tog fart i samfundet. De politiske idèers rigtighed  skulde bevises.

To svenske forskere, professor Hedström og en Tim Müller, fra Institut for Analytisk Sociologi ved universitetet i Linköping har undersøgt 2130 SD-vælgere. Det fremgår af  "forskernes" ordvalg og faste floskler, at de er "politisk korrekte" og har en given opgave at løse:

"80 procent af de svenskere, der stemte på Sverigedemokraterna, ville se negativt på, at en muslim kom ind i familien, 50 procent af dem ønsker ikke at være nabo til en muslim, og 45 procent siger, at de helst ikke vil have, at muslimsk plejepersonale tager sig af deres forældre.
Tallene for alle øvrige partier er mindre.
Forskernes konklusion er, at SD-vælgere er en "mærkbart afvigende gruppe" i det svenske samfund, og at "de fremstår som ekstreme i deres intolerance og fremmedfjendtlighed"."

Spydpigens kommentar:
Det er rart at se, at så mange har sat sig ind i problemerne.
De voldsomme ukontrollable indvandringer er Sveriges aller største problem. De betyder en omkalfatring af hele samfundssystemet og afskaffer de værdier, man bygger på i Europa. Det er ufatteligt, at det gamle "folkhemmet" på nul tid skal udskiftes med "globalhemmet".
Det bedste for svenskerne og de mange fattige i 3. verden er det givetvis, at man tager hånd om dem i deres nærmest mulige naboskab, hvilket SD jo ønsker.