december 17, 2014

EU's voksende magt
- mandag den 15. december 2014

Europol som løftestang? Nej, ærlighed i EU-politikken tak!

Onsdag i sidste uge blev de såkaldte ja-partier i Folketinget enige om, at danskernes retsforbehold skal sendes til folkeafstemning senest i første kvartal af 2016. Folkeafstemningen er aktualiseret af, at Lissabon-traktaten, som danskerne som bekendt ikke fik lov til at stemme om, betyder, at Europol flytter fra den mellemstatslige del af samarbejdet til den overstatslige del, hvor det danske forbehold træder i kraft.

Den udfordring kunne regeringen med lethed have klaret ved at indgå en parallelaftale med de øvrige EU-lande om dansk tilslutning til Europol – akkurat som Norge, Schweiz og Liechtenstein allerede har det i dag og som Danmark i øvrigt selv har i forhold til bl.a. Dublin-forordningen, der betyder, at asylsøgernes sager skal behandles i det første indrejseland.

Men det har regeringen afvist uden i øvrigt at give nogen som helst årsag til, hvorfor parallelaftalen ikke skulle være en farbar vej for Danmark.

Og hvilken god grund skulle EU-landene i øvrigt også have til at afvise en parallelaftale om Europol med Danmark?

Alle EU´s lande er med i Europol. Norge har som nævnt tilsluttet sig Europol via en parallelaftale. Danmark ville altså ligge som en lille brik imellem en masse Europol-lande i hvilket man ikke kunne søge oplysninger om kriminelle. Det har EU selvsagt ikke nogen som helst interesse i.

Så selvfølgelig vil Danmark kunne indgå en parallelaftale! Og det ser da også ud til at være lige præcis, hvad danskerne også ønsker. 64 procent af danskerne er nemlig, ifølge en undersøgelse fra Gallup, helt eller delvis enige i, at Danmark skal indgå en parallelaftale med EU-landene for på denne måde at fortsætte i Europol.

Men Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative har valgt en anden vej. Alle disse partier vil have, at Danmark skal væreså tæt på kernen i EU som muligt, som der står i aftalen fra sidste uge. Så nytter det ikke noget at have et rets- og udlændingeforbehold. Hvordan får man så afskaffet retsforbeholdet? Jo, man bilder danskerne ind, at hvis ikke de stemmer ja til at afskaffe retsforbeholdet, så glider Danmark ud af Europol og kan ikke længere få oplysninger om narkohandlere, menneskesmuglere og pædofile fra de andre europæiske lande. Dermed får man, hvis planen ellers lykkes, snedigt afskaffet retsforbeholdet – og hvor det tidligere var danskerne, der havde retten til at bestemme, om vi vil afgive suverænitet til EU inden for rets- og udlændingeområdet, så er den ret nu afgivet til fem partier, der ønsker, at Danmark er så tæt på kernen i EU som muligt – altså som ønsker mest muligt EU hurtigst muligt!

Det er faktisk temmelig uærligt af de fem partier på denne måde at bruge Europol som løftestang til en afskaffelse af retsforbeholdet, når det langt mindre vidtgående alternativ ligger lige for.
Dansk Folkepartis holdning til dette er klar. Vi vil naturligvis have, at Danmark også fremover skal kunne hente og levere oplysninger om børnepornodistributører, narkohandlere og andre kriminelle. Derfor ønsker vi, at der indgås en parallelaftale om Europol. Dette bør regeringen arbejde på nu. I respekt for danskerne.

Hvis retsforbeholdet bliver afskaffet ved en folkeafstemning ryger udlændingeforbeholdet med ud ved samme lejlighed. De fem partier har forsøgt at berolige danskerne ved at sige, at alle fem partier skal være enige, før de tiltræder nye retsakter på rets- og udlændingeområdet. Dertil er blot at sige: Stoler du på, at fem partier, der vil have Danmark så tæt på EU´s kerne som overhovedet muligt, vil vogte over Danmarks selvbestemmelse og suverænitet i forhold til EU´s kontinuerlige overførsel af suverænitet fra medlemsstaterne til Bruxelles og Strasbourg?

Jeg gør ikke. Og det gør jeg ikke, fordi der simpelthen er en indbygget modsætning i de fem partiers løfte. På den ene side vil de have Danmark så tæt på kernen i EU som muligt. På den anden side forsøger de at give danskerne det indtryk, at når alle fem partier, skal være enige om ny overførsel af suverænitet til EU, så sker det nok ikke… Og vi ved jo, at blandt andet Socialdemokratiet og Venstre aldrig har været tilhængere af Danmarks forbehold!

Jeg vil være meget, meget betænkelig ved at overlade det til disse fem partier at diktere Danmarks retning i forhold til rets- og udlændingeområdet på EU-plan. Danskerne kan være stensikre på, at det betyder mere EU og mindre Danmark.

Det ønsker jeg og Dansk Folkeparti selvsagt ikke. Vi ønsker, at det fortsat skal være den danske befolkning, der tager stilling til, om Danmark på et tidspunkt skal deltage i EU´s fælles udlændinge- og asylpolitik og ikke de fem såkaldte ja-partier.

Der har historisk været for megen uærlighed i dansk EU-politik. Det har været bevidst undervurderet overfor befolkningen, hvor megen magt og indflydelse der har været givet EU. Derfor er det kommet bag på mange danskere, at EU kan bestemme, til hvilke EU-borgere og på hvilke vilkår vi skal give børnecheck, SU, kontanthjælp osv. Eller hvornår andre EU-borgere har ret til behandling på danske sygehuse eller danske sygedagpenge.

Denne uærlighed vil fortsætte, hvis de fem partier får deres vilje. Så underspiller de igen, hvad EU skal overlades af beføjelser, og om et antal år vil de så virke overraskede over, hvad EU bestemmer.  Men denne gang skal de stoppes!

Med venlig hilsen

Kristian Thulesen Dahl