december 08, 2014

Mange bække små - -INDSAMLING  TIL  LARS  HEDEGAARD

Som bekendt blev forfatteren og debattøren Lars Hedegaard udsat for et mordattentat, mens han var formand for Trykkefrihedsselskabet. Den formodede morder var en muslim, der undveg til Tyrkiet, men som ikke vil blive udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Tværtimod har de tyrkiske myndigheder løsladt ham. Derfor må Lars Hedegaard fortsat leve under politibeskyttelse på hemmelige adresser. Den erstatning, han har fået som voldsoffer, dækker på ingen måde de udgifter, attentatet påfører ham, bl.a. i form af dobbelt husleje og hyppige flytninger.

På trods af dødstruslen og dens følger fortsætter Lars Hedegaard ufortrødent kampen mod den kulturfremmede invasion i Danmark og strømmen af bekvemmelighedsflygtninge fra Mellemøsten og Nordafrika. Det har senest resulteret i faktabogen "Der var et yndigt land", som han har skrevet sammen med Mogens Camre og Ole Hasselbalch.

For at få større gennemslagskraft i kampen for ytringsfrihed og imod regeringens landsskadelige indvandrings- og flygtningepolitik stiller Lars Hedegaard op som privatist ved det kommende Folketingsvalg. Også det koster mange penge, når man ikke har en partikasse i ryggen. 

Vi opfordrer alle, der vil Danmark en bedre fremtid, til at donere et beløb til Lars Hedegaard. Gaven er en tak for hans utrættelige og fortjenstfulde indsats for ytringsfrihed og en kompensation for de økonomiske ulemper og forringelser af livskvaliteten, som den fortsatte, islamiske dødstrussel påfører ham.

Beløbet - stort eller lille - kan sendes til Jyske Bank, reg.nr. 7244, konto nr. 1839239.

Komiteen bag indsamlingen, ”Lars Hedegaards Venner”, takker for ethvert bidrag! Det indsamlede beløb overdrages til Lars Hedegaard ved indsamlingens udløb d. 31. januar 2015.

Indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet under Civilstyrelsen, og dens regnskab tilgår Indsamlingsnævnet og revideres af en statsautoriseret revisor.

Indsamlingen foretages alene ved internetformidling af denne opfordring. Du bedes derfor videresende denne mail til alle, du kender!

Eventuelle henvendelser til komiteen kan rettes til undertegnede.

Erhvervspsykolog Axel Artke

Musholmvej 21, 4220 Korsør