december 02, 2014

Stol ikke på...


Hvis man kan narre schweizerne...

Man  kan narre alle mennesker engang imellem, man kan til og med narre visse mennesker hele tiden, men man kan ikke narre alle mennesker hele tiden!

Schweizerne stemte på at stole på deres egen centralbank og andre centralbanke, stole på EU og at fortsætte EU's vanvittige indvandrigspolitik. Trykte pengesedler valgtes fremfor guld
Schweiziske vælgere gav Swiss National Bank (SNB) en blank check og mere tryksværte til trykkepresserne.

Eftersom initiativet "Red vort schweizerguld" blev afvist, betyder det at SNB kan fortsætte sin fejlagtige politik og trykke schweizerfranc og dermed fortsætte at støtte underskudet i EURO-området.

Kilde: Every kinda people 1.12.2014