december 10, 2014

Det røde BUPL

red@frederiksbergbladet.dk

Til Frederiksbergbladet

Jeg forstår, at Balder Mørk Andersen, spidskandidat for SF og MB på Frederiksberg, ser så overlykkelig ud. Han har vundet en gedigen sejr over de borgerlige i sin kommune.
"Det var en virkelig god oplevelse at tænde for nyhederne tirsdag aften i sidste uge," skriver han. " Overskrifterne fortalte, at SF havde fået sin vilje i finanslovsforhandlingerne og sikret en milliard til flere pædagoger i daginstitutionerne i Danmark. På Frederiksberg kunne vi i SF ikke overbevise højrefløjsflertallet (K, V, LA, DF og Radikale) om, at der burde bruges 11 mio. kr. mere årligt til et normeringsløft, men med denne aftale får vi årligt hjælp med op mod halvdelen af det beløb.                          SF har dermed sikret flere pædagoger på Frederiksberg. Givetvis er det nok arbejdsmæssigt tiltrængt, men...der er en hage ved det!
BUPL, Børne-og ungdomspædagogernes Landsforbund, har alle dage været glade for marxismen, hvilket lyser ud af deres blad "Børn og Unge", ligesom de ledende personer i fagforeningen i sin tid var rekruteret fra DKP. Kommunismen har fra tidligste start lagt an på børnene, for gennem dem og den opdragelse, man giver dem, kan man ændre et samfundssystem så godt som umærkeligt. Det gælder blot om at vente til børnene er voksne og indoktrineringen får mulighed for at udfolde sig gennem deres stillinger i samfundet.
Som Balder Mørk selv siger: "Alle undersøgelser viser, at børns trivsel i dagtilbuddene påvirker dem resten af livet."

Balder fortæller ikke, at der fornylig har været gennemført en undersøgelse om dagpleje hos en dagplejemor contra institutionsophold. BUPL var NB initiativtager og betalte undersøgelsen, så naturligvis blev resultatet derefter: det var bedst for barnet at være på institution, for så fik man bedre examensresultat, når man 9-10 år senere gik ud af folkeskolen!!! (sic!)

Trods det, at en dagplejemor kommer så nær på en erstatsningsmor som overhovedet muligt, så er det lykkedes den røde fløj i landet at nedgøre dagplejen, således at man
"glemmer at tilbyde" den til de unge forældre. Det er fuldkommen i tråd med de stadigt tilbagevendende forsøg på at indskrænke eller allerhelst afskaffe forældremyndigheden
og lade pædagogerne overtage hele opdragelsen under den tidlige barndom inden skolealderen.

Vi kan ikke skrue tiden tilbage. Kvinderne er engagerede i erhverv og samfund og er ikke hjemme, end ikke de, som har råd til det. De fleste kvinder anser det nok for en lettelse, at nogen tager sig af Lillepeter, mens de er på arbejde eller realiserer sig selv, men man skal bare gøre sig det klart, at indskrænker man eller afskaffer forældremyndigheden, så er det staten, der bestemmer og opdrager. Er det det, vi ønsker?


I Tyskland og Schweiz har der i år været flere demonstrationer for at bevare den
forældremyndighed, som mange af os troede var naturlig og "evig gyldig",men som EU
har angrebet og ignoreret.


Gertrud Galster,
Kvarnaholm, SE 28791 Strömsnäs