marts 21, 2013

Samfundets sørgelige tilstand


Morten Messerschmidt er ikke i tvivl om, hvor hovedansvaret skal placeres for, at samfundsopløsningen er vidt fremskreden, som den er. Det har politikere, i hvis partipolitiske principprogrammer, man klart læser, i hvilken retning, man ønsker samfundet udvikle sig.

Ikke overraskende kommer han til den konklusion, at socialisterne og det Radikale Venstre bærer hovedansvaret, da de mener, at alle kulturer er lige, at ansvarsløshed ikke skyldes ansvarsfrihed, men at multikulturelle og multietniske samfund er de mest attråværdige, fordi alle værdier og ideologier er lige gode.

Morten Messerschmidt afrunder sin analyse med at sige, at man herved sønderriver befolkningen, sår tvivl om hævdvundne værdier og relativerer alt det, som generationerne før os kæmpede og døde for, og at konsekvenserne heraf blandt andet kunne ses i de unges druk- og hærværkseskapader i Prag, men ikke kun i Prag.

Nu er Frederiksborg Amts Avis desværre blevet et lille tillæg i storebror Politikens overdommer-ocean, så allerede dagen efter var der i avisen en stor artikel af DR’s kulturdirektør Morten Hesseldahl, der synes at være en stor fan af Politiken.

Han benyttede Morten Messerschmidts artikel til at gøre reklame for DR i almindelighed og årtiets store DR-kultur-satsning ”Borgen” i særdeleshed.

Om den havde Messerschmidt nemlig tilladt sig at nævne, at DR selv havde udtalt, at dens egentlige formål var at opdrage landets borgere til at stemme på det Radikale Venstre. Morten Messerschmidts hovedtese blev forbigået i politisk korrekt tavshed.

Der foregår i disse år en sammenblanding af fiktion og virkelighed. Det bliver til en bevidst og grødlignende underholdnings-mainstream, der leveres som åndelig føde, brød og skuespil for folket. Især fra socialistisk og kulturradikal side, i Politiken og i DR.

Derfor er det så velgørende at høre en ung politiker, der holder af sit folk og land, sætte gode og dækkende ord på virkeligheden om samfundets reelle åndelige status quo. Men indlæg, som bakker op herom – som dette her – opnår ikke spalteplads i systemet Politiken.Visti Christensen i Den korte Avis ca. 3.3.2013