marts 15, 2013

Fup og fiduser


Det er et stort ansvar Københavns Kommune påtager sig ved gang på gang at give efter for islams krav om dit og dat, selvom islam faktisk ikke er tilladt i den form, den optræder, men Anna Mee Allerslev og konsortier bryder sig fanden om ansvar.

Hver moskè, der bygges, er eller bliver en 5.-kolonnebunkers eller et islamisk propagandacenter under dæknavn af "kultur". Der er rigeligt med exempler fra europeisk område.
Sverige ligger os nærmest og dèr har man set, hvordan Stockholmsmoskèen solgte båndindspilninger med opfordring til at myrde jøderne, dissse urene, upålidelige feje brødre til aber og svin. Nogle af båndene udsendtes af den svenske "Eko-redaktion".
Man kan knapt forestille sig mere hadefulde og ækle texter, mente justitskansler (rigsadvokat) Göran Lambertz, men han undlod alligevel at rejse sag og stak halen mellem benene

I Malmø brændte moskèen under mystiske omstændigheder i april 2003. Branden blev fastslået som påsat indendørs, og politisk-korrekte politikere og andre antydede, at det nok var "højreextremister"..., mens rygtet løb hos muhammedanere, at det var jøder, for "nogen" havde malet en Davidsstjerne...

Skånepartiet, som naturligt nok var imod moskèer og den planløse indvandring, havde ofte følt sig chikaneret ved en slags blokering af deres radios spørgeprogram...  Det viste sig nu, at partiet kort før moskèbranden havde købt en mobiltelefon og havde ringet flere gange til det Islamiske MoskèCenter. Men - via teleselskabet COM verificeredes køberen imidlertid - ikke som nogen fra Skånepartiet - men
som...lederen af det islamiske Center!
Han hed Bejzat Becirov.

Sagen anmeldtes af Skånepartiet til politiet efter branden og omtaltes forsigtigt i pressen. Men hverken politi eller journalister fortsatte efterforskningen. Det havde ellers været rart at vide til hvem mere, Becirov havde ringet (med
"Skånepartiets mobiltelefon") og hvad han havde sagt til Islamisk Center og andre i den aktuelle periode 29/3-4/4 2003.

                                                                               
                                                                                 
 Havde han fremsat trusler?
                                                                               
 F.ex. om brandstiftelse?
Ovennævnte aktionsmetode, der skal foregive at være udført af en "fjende", er ikke ukendt i "psykologisk krig". Den har været brugt i umindelige tider. Den skal vække forargelse og vrede i befolkningen, så denne vender sig imod den formodede forbryder (altså i dette tilfælde imod Skånepartiet!).

To år efter branden blev en ny og større moskè indviet med deltagelse af mange betydende gæster fra islamvenlige myndigheder og andre såkaldte "brugbare idioter". Ombygningen havde efter sigende kostet nogle titals millioner. Brandstifteren blev mærkeligt nok aldrig fundet, og eventuel forsikringssvig ikke undersøgt.