juli 24, 2012

SJÆLSFORMØRKELSE

Fra bloggen JIHAD I MALMØ

måndag, juli 23, 2012

Så ser egyptisk TV ut idag...

Den egyptiska TV-n genomgår just
en stor förändring sedan islamister
och salafister övertaget makten i
landet.
Den populäraste TV-sändaren är
salafisternas al-Ummah.
De har nu startat en kvinnlig kanal
med namnet Maria-TV, uppkallad
efter Muhammeds koptiska slavinna
Maria...


(Spydpigen:  "Navnet er vel valgt!
Hun er jo også slavinde - nu under
det nye forårsagtige regime!")


Sex timmar om dagen sänder nu en
helt kvinnlig redaktion, där samtliga
bär burqa, salafistiska nyheter
lämpade för kvinnor.
Då en av kanalens grundprinciper
är den fullständiga åtskillnaden
mellan könen hoppas man snart få
överta en av de befintliga
sekulära TV-sändarna.
***

# posted by hcp @ 07:30