juli 07, 2012

Lissabontraktaten accepterer børnemishandlingFornylig mødte jeg op i Østre Landsrets gård for at give mit besyv med i forbindelse med den af Ole Krarup anlagte sag imod den manglende folkeafstemning om Lissabontraktaten.

Mit indlæg, som jeg viste på et medbragt skilt, var imidlertid lidt udenfor ovennævnte sags kerne, omend enig i hovedmålet. Da de færreste - trods engagement imod Lissabontraktaten - ikke kender denne overordentlig vigtige detaille, reagerede nogle umiddelbart imod den, idet de ikke kunde få sig selv til at tro, at Lissabontraktaten åbnede for lovliggørelse af pedofili i Europa!
Nogle anså det for strategisk forkert at komme med dette indslag i den givne situation, hvilket jeg faktisk ikke helt kan benægte rigtigheden af, idet det er klart, at en sag bør holde sig til hovedemnet og ikke forvirre folks tanker med andre argumenter.
Men hertil vil jeg sige: mit argument imod Lissabontraktaten var hverken i sig selv eller i min tanke rettet mod Folkeafstemning. Tvært imod. I øvrigt kunde min aktion hverken gøre fra eller til i sagen om Folkeafstemning, idet dommen - omend endnu upubbliceret - allerede var afsagt.

Angående det strategiske vil jeg påberåbe mig, at den venstrefløj, som Ole Krarup tilhører, har mange, og langt flere, gange hindret mig eller andre på borgerfløjen i strategiske aktioner pro ytringsfrihed!

Når dette er sagt, håber jeg, at min beskedne en-mands-indsats :"LISSABONAFTALEN FREMMER PEDOFILI"


måske har åbnet nogens øjne for den oversete detaille, at Lissabontraktaten uhyggeligt nok er velvilligt stemt over for det sexmisbrug af børn, som er accepteret i islam, og modsat de tidligere traktater ikke imødegår sådan børnemishandling.


Læs også   https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=984e73d6f2&view=lg&msg=1385e2b819949e30