juli 22, 2009

Har hun stadig en tvivlsom og mangetydig forståelse...

Her troede mange, at Fremskridtspartiet i Norge havde sat sig ind i den islamiske ideologi og derfor ønskede en begrænsning af indvandringen. Og så finder vi pludselig her kort før valget til Stortinget 14/9 dette gamle interview med partiets formand, Siv Jensen, i tidsskriftet ”Horisont” 15. juni 2006:

"- Vi har muslimer ansatt hos oss, jeg har muslimske venner og jeg ønsker ikke å drive hets mot enkeltreligioner, sier FrP-formann Siv Jensen.", sier FrP-formann Siv Jensen :

”- Det Fremskrittspartiet ønsker å bekjempe er muslimske ekstremister - ytterliggående mennesker som misbruker Allah og religionen* for å oppnå andre mål. De er en trussel både for oss og for andre muslimer som har flyktet fra overgrep til et bedre liv i vesten. Disse innvandrerne er, på lik linje med oss, ikke interessert i at slike diktaturer skal følge etter dem. ”
Hvor går skillelinjen mellem de to kategorier? Hvem er norskvenlig og arbejder sit nye fædreland?
Den gruppe muhammedanere, som er flygtet fra politiske overgreb, og ønsker fuld integration (læs: assimilering) i Norge er meget lille. I følge Genêvekonventionen udgør reelle flygtninge kun nogle få procent af indvandrerne i Europa. De andre er ”økonomiske flygtninge”, som i øvrigt også udgør to kategorier: de, der virkelig søger arbejde, og de, der søger social bistand eller lignende (f.eks. ved ægteskab).

Saudiarabiske propagandaundersøgelser, der ikke hviler på reel forskning , men på politisk ønsketænkning og skønmaleri duer ikke. Siv Jensen må sætte sig bedre ind i forholdene. At hun har nogle gode venner blandt muslimerne, er tom værdiløs snak!

*) ”ytterliggående mennesker som misbruker Allah og religionen” – Altså terrorister! Jamen dem vil også andre partier bekæmpe. ”Misbruker” - ? Det er ikke givet, at muhammedanere anser det for ”misbruk”. Der var en del, der jublede over 11. september-masakren! De vil rimeligvis fortolke det, som at man BRUKER religionen.

Muhammedaneres loyalitet er normalt større over for islam end over for Vestens værdier.Har det norske fremskridtspartis formand, Siv Jensen, ændret opfattelse gennem de sidste to år? Eller har hun stadig en tvivlsom og mangetydig forståelse af islam???